Tegemoetkoming gepensioneerden

In een vorige aflevering vroeg mevrouw Löbler- Polling aandacht voor de onevenredig hoge bijdrage die gepensioneerden met een aanvullend pensioen moeten gaan betalen. Het betreft de inkomensafhankelijke bijdrage, die werknemers door de werkgever vergoed krijgen, maar gepensioneerden niet. Dit kan een strop van wellicht 1000 à 2000 euro per gezin per jaar opleveren.

(Dr. A. de Beer uit Laren (NH)

De ouderenbond Anbo maakt zich zorgen over ouderen die nu een tegemoetkoming in hun ziektekosten krijgen van hun voormalige werkgever. Die zouden er volgens de bond fors op achteruit kunnen gaan, maar dat wordt pas in januari duidelijk als de pensioenoverzichten op de deurmat vallen. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) zegt dat veel Vutters en vroeggepensioneerden nu vaak een compensatie van hun oude baas krijgen omdat daarover in CAO's afspraken zijn gemaakt. Die worden nieuwe zorgstelsel echter opnieuw bekeken. Werkgevers zijn niet verplicht oud personeel tegemoet te komen. Uit een brief die de ouderenorganisaties vorige maand aan de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken schreven, blijkt dat er al signalen zijn van werkgevers die hiermee willen stoppen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) hoeven twee gehuwde 65-plussers niet te vrezen dat zij veel meer moeten gaan betalen. Voor echtparen met AOW en 5.000 euro aanvullend pensioen ligt een voordeel van 163 euro per maand in het verschiet, voor echtparen met AOW en 15.000 euro aanvullend pensioen 86 euro. Uitgangspunt in deze voorbeelden is dat het echtpaar particulier verzekerd is voor de standaardpakketpolis. VWS wijst erop dat gepensioneerden nog een verhoging van de AOW tegemoet kunnen zien, en een verlaging van de AWBZ-premie.

De redactie beantwoordt vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel. Vragen per e-mail naar zorgstelsel@nrc.nl.

    • Antoinette Reerink