Professionele rechtspraak beter voor rechtsstaat

De heren Eerdmans en Schreijen van de LPF-fractie grijpen de Schiedammer Parkmoord aan om een aantal maatregelen voor te stellen dat het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat zou moeten herstellen (Opiniepagina, 7 november). Eén daarvan is het mee laten rechtspreken door burgers. Ofschoon Eerdmans en Schreijen dit niet met zoveel woorden zeggen, neem ik aan dat zij hier het oog hebben op de strafrechtspraak. Op verschillende andere terreinen in ons rechtssysteem wordt er namelijk nu al recht gesproken door mensen van buiten de rechterlijke macht.

Ik vraag mij sterk af of het laten rechtspreken door `burgers' nodig is om het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat te vergroten. Bovendien vrees ik dat daarmee alleen maar meer fouten als die in de Schiedammer Parkmoord zullen voorkomen. De fouten in deze zaak hadden namelijk niets van doen met de door Eerdmans en Schreijen bekritiseerde afstand tussen burger en rechter maar kwamen vooral voort uit de rol van `crimefighter' waarin het openbaar ministerie zich steeds meer geplaatst ziet.

Die rol wordt het OM niet in de laatste plaats opgedrongen door de `geïndividualiseerde burger', die in een ernstige strafzaak niet zit te wachten op een wellicht niet populair juridisch afgewogen oordeel maar links- of rechtsom een veroordeling wenst. Dat hij dat wil, is zijn goed recht. Dat een professionele, daarvoor opgeleide rechter zich daarover uitspreekt en naar meer kijkt dan wat de burger wil, is voor de kwaliteit van onze rechtsstaat noodzakelijk.