Noorwegen eist vrouwen in top

Het Noorse kabinet komt met strenge wetgeving die het bedrijfsleven verplicht veel meer vrouwen in het topmanagement te benoemen. Bij overtreding van de wet mag de overheid bedrijven sluiten of opsplitsen.

Dat heeft de Noorse minister Bekkemellem van familie en kinderen gisteren laten weten. Zij wordt gesteund door het kabinet-Stoltenberg, dat onlangs tot stand is gekomen.

Het nieuwe Noorse kabinet legt binnenkort een wet voor aan het parlement die voorschrijft dat in de raden van bestuur van het bedrijfsleven minimaal 40 procent vrouwen moeten zitten. De wet zou op 1 januari volgend jaar van kracht moeten gaan.

Het kabinet heeft tot deze maatregel besloten omdat het grootste deel van het Noorse bedrijfsleven geen gehoor geeft aan een convenant van het vorige kabinet, waarbij ze vrijwillig aan die norm zouden voldoen. Bij de laatste peiling in juli van dit jaar bleek dat een vijfde deel van de Noorse bedrijven het quotum van 40 procent haalde.

,,Het gaat niet snel genoeg'', zei minister Bekkemellem. ,,Ik wil geen twintig of dertig jaar wachten totdat er genoeg intelligente mannen zijn die vrouwen in de bestuurskamers benoemen. Ik wil een systeem van sancties die het mogelijk maken een bedrijf op te splitsen.'' De regering stelt dat het niet moeilijk is capabele vrouwen te vinden voor het topmanagement. De nieuwe wet geeft bedrijven twee jaar de tijd de samenstelling van hun bestuur aan te passen.

Critici menen dat het voorstel kan leiden tot vertrek van ondernemingen uit Noorwegen. ,,Sluiting van bedrijven is een buitenproportionele maatregel voor overtreding van zo'n wet'', stelde voorzitter S. Vaageng van de Noorse werkgeversorganisatie.

Een woordvoerder van Bekkemellem liet weten dat meer gelijkheid goed is voor bedrijven. Recente onderzoeken zouden uitwijzen dat bedrijven waarin beide sexen sterk vertegenwoordigd waren in de leiding, winstgevender bleken dan ondernemingen waar vooral mannen het voor het zeggen hebben.