Michiel de Ruyter was ook maar een kind van zijn tijd 2

Het is niet helemaal eerlijk van Elsbeth Etty (en ook bezijden de waarheid) om in haar vraagggesprek met Zsolt Szabo te verwijzen naar de serie zeeheldenpostzegels uit 1943 met overigens maar één zegel met Michiel de Ruyter. Bezijden de waarheid: de zegels met koningin Wilhelmina werden op last van de Duitsers al in oktober 1940 ingetrokken en vervangen door de zogenoemde guilloche-serie. Niet eerlijk: ook na de oorlog (in 1957) is De Ruyter geëerd met een tweetal postzegels en ook zal mevrouw Etty wel eens een briefje van 100 gulden in haar portemonnee hebben gehad met het portet van onze langharige admiraal.

Uiteraard ben ik het met de heer Szabo eens, dat 2007 het `De Ruyter-jaar' moet worden. Het liefst met een speciale Nederlandse twee-euromunt om te herdenken dat onder zijn leiding honderden, zo niet duizenden Europeanen (Engelsen, Zweden, Fransen) zijn `geliquideerd' en de buitengrenzen van Europa werden verdedigd tegen Barbarijse (Berbers!) zeerovers.

Nee dus! Michiel Adriaenszoon de Ruyter is een belangrijk figuur uit de Nederlandse geschiedenis, maar een kind van zijn tijd en juist daardoor zeker niet het voorbeeld voor de Nederlandse jeugd van de 21ste eeuw.