Michiel de Ruyter was ook maar een kind van zijn tijd 1

In haar interview met Zsolt Szabo (VVD) in Opinie & Debat van 5 november, geeft Elsbeth Etty blijk van haar afkeer van een grootse viering van de vierhonderdste geboortedag van Michiel de Ruyter in 2007. Veel te nationalistisch naar haar oordeel. En niet gehinderd door al te veel maritiem-historische kennis probeert zij De Ruyter weg te zetten als een admiraal van een zeeroversvloot. Omgekeerde mythologie is dat, die de betekenis van de admiraal geen recht doet. Dat De Ruyter niet alleen de held van conservatief Nederland is, valt na te lezen in Jan en Annie Romeins Erflaters van onze beschaving. Anno 1938 kwamen deze marxistische historici tot een nieuwe, niet overdreven nationalistische waardering van De Ruyter. Nu Nederland anno 2005 zijn historische identiteit in de steigers heeft staan is het goed om hun oordeel nog eens in herinnering te roepen. Het `verhaal' van Nederland laat immers zien, dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is. De voorvechters van die vrijheid verdienen dan ook een plaats in dat verhaal. Van de belegerde Leidenaren in 1574 tot de Amsterdamse dokwerkers in 1941. En onder hen dus ook Michiel de Ruyter, de bekwame strateeg, die Nederland voor een vijandelijke verovering behoedde. Voorkomen moet juist worden, dat zijn nagedachtenis door bepaalde politieke stromingen gemonopoliseerd wordt.

    • Jaap Haag Diemen