Integreren in Nederland...

Verplichte inburgeringstoets voor nieuwkomers

Integratie-examen voor migranten die al langer in Nederland zijn... ...en voor mensen die naar Nederland willen komen

,,De problemen in de Franse voorsteden zijn niet exclusief Frans'', zei minister Dekker (VROM, VVD) deze week. Dat betoogde ook onder meer SP-leider Jan Marijnissen. ,,Niets te verliezen hebben, zich buitengesloten voelen en gebrek aan perspectief op verbetering is de vierbaansweg waarlangs de escalatie plaatsvindt'', aldus de SP-voorman.

Het Nederlandse integratiemodel ligt al een paar jaar op de snijtafel. Een parlementaire enquêtecommissie concludeerde begin 2004 dat het met veel allochtonen goed gaat, maar dat nog te veel allochtonen niet geïntegreerd zijn. Voor de regering Balkenende II was dat reden om meer eisen te stellen. Via verplichte integratiecursussen moeten zoveel mogelijk migranten bij de Nederlandse samenleving worden betrokken.

Iedere migrant van buiten de Europese Unie moet een verplichte inburgeringstoets doen. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) wil bovendien gaan toetsen of migranten na vijf jaar al Nederlands spreken en iets weten over de Nederlandse samenleving. Wie voor dat integratie-examen zakt, krijgt geen permanente verblijfsvergunning. Migranten die hier al langer zijn, moeten dat examen ook afleggen. Wie dat niet doet of niet slaagt, krijgt een boete van de gemeente.

Mensen die van plan zijn naar Nederland te emigreren veelal huwelijksmigranten moeten al in hun land van herkomst beginnen met het leren van de Nederlandse taal. Ook moeten ze enigszins weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt. En ze krijgen geen voorlopige machting tot verblijf meer als ze niet voor het inburgeringsexamen op de Nederlandse ambassade in hun land van herkomst slagen.

De moord op de cineast Theo Van Gogh, november 2004, door een radicaal islamitische, maar op het oog geïntegreerde man maakte duidelijk dat de integratieproblematiek breder is. Net als nu in Frankrijk wordt de bron van radicalisering meer gezocht in het gevoel van uitsluiting van veel allochtone jongeren. Ze hebben minder kans op werk of een stageplek en ze groeien vaker op in achterstandswijken. Minister Verdonk stelt zich nu actief teweer tegen discriminatie op de werkvloer en bij de disco.

    • Froukje Santing