Grote gele kwikstaart is een doortrekker en wintergast

Hoewel het aan de treurige strekking van het artikel `Versnelde daling weidevogels' (NRC Handelsblad, 31 oktober) niets afdoet, wil ik toch een opmerking maken. De in de grafiek afgebeelde vogel is geen gele kwikstaart (Motacilla flava), maar een grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea). Oppervlakkig gezien hebben zij veel van elkaar weg, maar de gele kwikstaart heeft, met uitzondering van de grijze kop, olijfgroene bovendelen, terwijl de grote gele een grijze rug heeft, die opvallend contrasteert met de zwarte vleugels zoals op de foto goed te zien is. Laatstgenoemde vogel is ook geen weidevogel, maar houdt zich in de broedtijd bij voorkeur op langs snelstromende beken en rivieren met veel rotsen. Gedurende de rest van het jaar kun je hem veel tegenkomen in de buurt van vijvers en dergelijke of, met name in grote steden, op platte met grind bedekte daken. In Nederland is de grote gele kwikstaart op zijn best altijd een schaarse broedvogel, maar een algemene doortrekker en wintergast.

De gele kwikstaart is inderdaad een weidevogel en verblijft hier alleen in de zomer als broedvogel en tijdens de trek in het najaar, en overwintert voornamelijk in Afrika.