...Groot-Brittannië...

Inburgeringstoets voor migranten die staatsburger willen worden

Multiculturele aanpak onder druk; nog geen alternatief

Ceremonie waarbij trouw moet worden gezworen aan de koningin en Groot-Brittannië.

De bloedige terroristische aanslagen van 7 juli in Londen confronteerden de Britten plotseling in alle heftigheid met de gebrekkige integratie van veel migranten. Tot dan toe hadden de Britten, net als de Nederlanders tot voor kort, een beleid van multiculturalisme gevolgd. Dat kwam neer op de verstrekking van subsidies aan allerlei minderheden. De nadruk lag op respect voor de eigen identiteit van de migranten.

De autochtone bevolking nam vooral een onverschillige houding aan jegens de migranten. Afgezien van vluchtige contacten in bijvoorbeeld winkels of restaurants, waar veel migranten werken, hadden ze nauwelijks met hen te maken.

Evenals elders in Europa heeft zich ook in Groot-Brittannië de laatste jaren een kentering voltrokken, zij het minder dramatisch dan in Nederland. Er worden veel minder asielzoekers toegelaten dan enkele jaren geleden. Maar de grenzen blijven relatief open. Vorig jaar kwamen er 223.000 mensen meer binnen dan er vertrokken. Dat was vooral te danken aan een stroom migranten uit Polen en andere nieuwe lidstaten, die vrij toegang hebben.

Een groot verschil met de situatie in Frankrijk is dat de meeste migranten, mede dankzij de goed draaiende Britse economie, betrekkelijk makkelijk werk kunnen vinden. De regering stelt dat de economie wel vaart bij hard werkende goedkope arbeidskrachten.

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk problemen zijn met de integratie van een deel van de migranten. Velen zijn arm en slecht geschoold. Trevor Phillips, de voorzitter van de Commissie voor Raciale Gelijkheid (CRE), waarschuwde in september dat in sommige Britse steden arme etnische getto's ontstaan die niet onder doen voor die in de grote Amerikaanse steden.

Diezelfde Phillips verklaarde vorig jaar het multiculturalisme failliet. Aarzelend is er sindsdien een debat op gang gekomen om de onderlinge samenhang in de samenleving te vergroten door meer nadruk op Britishness, wat dat ook moge zijn. Migranten, die Brits staatsburger willen worden, moeten sinds vorige week een inburgeringstoets afleggen.