Extra geld politie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) krijgt er mensen bij. Ook de politie krijgt meer geld voor recherchewerk. Hiermee willen de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) de opsporing en vervolging bij zware misdrijven verbeteren. De ministerraad stemde vrijdag met het pakket maatregelen in.

Aanleiding zijn de vele fouten die zijn gemaakt in de Schiedamse parkmoord, waardoor een verdachte vier jaar onschuldig vastzat. Donner kondigde vrijdag aan dat het NFI en de politie kunnen rekenen op een ,,forse uitbreiding van de capaciteit''. Hoeveel geld erbij komt, kon hij nog niet zeggen.

Het NFI moet voortaan ,,duidelijker'' rapporteren zodat politie, justitie, rechters en advocaten de rapporten beter begrijpen. Ook zullen forensisch deskundigen vaker en sneller worden ingezet. Alle resultaten van technisch onderzoek moeten in het dossier terechtkomen. Ontlastende uitslagen krijgen daarbij expliciet aandacht. Daarnaast komt er een commissie die klachten moet nagaan of zich in een opsporingsonderzoek ernstige manco's hebben voorgedaan.

Verhoren van verdachten van misdrijven waarop minimaal twaalf jaar celstraf staat, moeten op band worden opgenomen. Dat moet ook als er een dode of zwaargewonde is gevallen of als het een zedenmisdrijf betreft waarop minimaal acht jaar staat. Bij verdachten die tussen de twaalf en zestien jaar oud zijn, of zwakbegaafd, moeten de verhoren daarnaast ook op video worden opgenomen. De nieuwe werkwijze start in 2006.