...en de Verenigde Staten

Positieve discriminatie van minderheden

Geen assimilatie vereist

Geen druk om Engels te spreken

Onbegrip domineert de Amerikaanse reacties op de Franse rellen. Bij conservatieve commentatoren, die zich president Jacques Chirac herinneren van zijn weerstand tegen de oorlog in Irak, klinkt triomfalisme door. Veel Republikeinen vinden het allerminst een ramp dat Chirac wordt geconfronteerd met een binnenlandse opstand die hij niet aankan.

Amerikanen kunnen niet begrijpen dat het klassieke Franse gelijkheidsideaal nooit is omgezet in een gelijkwaardige behandeling van (niet-blanke) immigranten. De Fransen kunnen veel van de VS leren, schreef de invloedrijke columnist David Ignatius in The Washington Post. Zoals de VS tot en met de jaren zestig een systeem van apartheid in het Zuiden tolereerden, zo hebben de Franse elites tot op heden de weg van niet-blanken naar de hoogste maatschappelijke rangen geblokkeerd. Extra probleem hierbij is, aldus Ignatius, dat Fransen hun eigen onvermogen niet onderkennen. Ze geloven heilig in de waarden van de Franse Revolutie en houden hun principes hoog, hoewel Ignatius ,,verbaasd'' zag dat in het parlement, onder tv-presentatoren en in de top van het bedrijfsleven iederéén blank is.

De VS hebben een eeuwenlange traditie van immigratie, de Fransen pas sinds de Tweede Wereldoorlog, zo legde USA Today het probleem uit. Amerikanen hebben een groter hart voor immigranten dan Fransen. Ze heten buitenlanders welkom. Ze vereisen geen assimilatie. Religieuze vrijheid is vanzelfsprekend, ook in het openbare leven. Er is geen druk van de overheid om Engels te spreken. De komst van een relatief groot aantal Spaanstalige immigranten leidt ertoe dat overheden tweetalig worden. Amerikanen stellen in feite één eis aan immigranten, maar die is dan ook keihard: de nieuweling móet een bijdrage leveren aan de economie. Zoniet, dan is er geen toekomst.

In invloedrijke conservatieve kringen wordt de opstand in Frankrijk intussen ook met angst gadegeslagen. Vooral de Washington Times voorziet dat de VS te maken krijgen met binnenlands moslimfundamentalisme. Opinieredacteur Tony Blankey meent dat achter de Franse opstand dédain van moslims voor de westerse cultuur schuilgaat. De opstand bewijst volgens Blankey dat de VS zich beter moeten wapenen tegen de radicale islam.