De lezer schrijft over enquête Milieudefensie

Als bijlage van M van deze maand ontvingen de abonnees een enquête van Milieudefensie over mobiliteit onder lezers van NRC Handelsblad. Ik heb hier een paar vragen over.

Zoals u ongetwijfeld bekend is hebben veel mensen tegenwoordig een JA/NEE sticker op hun brievenbus om op die manier geen ongeadresseerd drukwerk te ontvangen. De in M verstopte enquête van Milieudefensie beschouw ik als ongeadresseerd drukwerk. Wat is uw overweging geweest om mee te werken aan de verspreiding van deze enquête, wetend dat die ook terecht zou komen bij mensen die daar geen prijs op stellen?

Is aan u duidelijk waarom Milieudefensie het belangrijk vindt juist de mening van de lezers van NRC Handelsblad over mobiliteit te kennen?

Als actieorganisatie heeft Milieudefensie een eenzijdige kijk op onze maatschappij.

Een zin als: `De miljoenen (vracht)auto's die dagelijks rondrijden zorgen voor een deken van vervuiling, die onze gezondheid bedreigt', suggereert dat die auto's voor de lol rondrijden en b.v. geen bijdrage leveren aan onze welvaart.

Ik begrijp dat Milieudefensie geen aandacht schenkt aan die andere kant, maar is het nu een taak van NRC Handelsblad om zijn medewerking te verlenen aan een dergelijke organisatie?

Félice Leendertz-Polak Wageningen

De krant antwoordt

De redactie heeft geen enkele band met Milieudefensie, was tevoren niet op de hoogte van deze actie en heeft er dan ook niet inhoudelijk aan bijgedragen. Het ging hier om een speciaal soort advertentie die in de dagbladbranche een `insteker' wordt genoemd. Dat is een vrij effectieve en dus ook vrij dure manier om de aandacht te trekken met eigen informatie. Meestal gaat het om commerciële aanbiedingen. In de krant zaten eerder bijlagen voor computers, auto`s, koeriers, wijn en festivals. Die laatste worden alleen in bepaalde regio's toegevoegd. Dit keer was er een zakelijk ogende vensterenvelop van Milieudefensie toegevoegd, met als opschrift ,,Onderzoek naar mobiliteit in Nederland onder lezers van NRC Handelsblad''. De redactie weet van de inhoud van advertenties niks, ziet ze pas kort voor sluitingstijd en houdt zich er altijd verre van.

Adverteerders doen soms moeite om hun boodschap als neutrale informatie te verpakken, om in te spelen op de band die de lezer met een krant heeft. Wel zijn adverteerders verplicht de tekst `Advertentiebijlage bij NRC Handelsblad' op te nemen. Daar moet alleen wel je oog op vallen. De redactie vindt het uiteraard vervelend als zo'n brochure toch voor misverstanden zorgt. Ik heb er deze week dan ook met onze uitgever over gesproken, die hiervoor de eindverantwoordelijke is. In beginsel heeft de redactie geen bezwaren tegen het betaald verspreiden van informatie van derden. Of het nu bedrijven zijn die iets willen verkopen of actiegroepen die willen overtuigen. Zolang de afzender maar duidelijk is, de context helder en de rol van NRC Handelsblad is beperkt tot die van postbode en gastheer. We hebben het geld nu eenmaal nodig en we denken dat de lezer het onderscheid op waarde kan schatten.

De kwestie van de brievenbusstickers ligt moeilijker. De uitgever knijpt hier een oogje dicht, is mijn indruk. Advertentieomzetten bij dagbladen staan al jaren onder druk. Eén van de manieren om de krant betaalbaar en winstgevend te houden is door nieuwe advertentiemogelijkheden aan te bieden. Op de paar folders die er nu in een jaar bij iedereen worden bijgevoegd, noteren we nooit meer dan twee of drie klachten. Daaruit trekt de uitgever de conclusie dat de lezer dit type advertentie wel accepteert.

De redactie zit hier tussen twee vuren. Enerzijds willen we graag dat de uitgever de positie van de krant op de advertentiemarkt verbetert. Anderzijds willen we het kanaal met de lezer open houden. Eerder spraken we al met de uitgever een maximum van twaalf instekers per jaar af, die de markt overigens nog niet afneemt. Dat is jammer. Adverteerders steunen onze journalistiek, helpen de financiële positie van de krant en zorgen ook voor informatie. Dat gaat dan weliswaar meestal om aanprijzingen van computers, auto's en wijn maar soms ook over culturele festivals. Ik ga het toch nieuwsgierig zitten bekijken.Ook dat hoort bij de krant.