China blaast marxisme weer leven in

De communistische partij van China heeft een groot project op poten gezet om de ideologische beginselen van het marxisme nieuw leven in te blazen.

Dat heeft het Chinese tijdschrift Visie op het Oosten onlangs gemeld.

Het project gaat in de aanloopfase omgerekend al zeker tien miljoen euro kosten. ,,Welk bedrag er ook gevraagd wordt, het zal worden gegeven'', aldus een academicus die bij het project is betrokken.

Het project lijkt een enigszins verkrampte poging om het ideologisch uitgeholde Chinese systeem van een nieuwe, meer actuele, maar nog steeds in essentie marxistisch-leninistische theoretische basis te voorzien. De communistische partij ontleent haar legitimiteit momenteel vooral aan de economische groei die zij met een kapitalistisch beleid weet te creëren.

Een team van driehonderd wetenschappers moet nu de publicatie van dertien nieuwe universitaire lesboeken gaan verzorgen. Daarmee moet de relevantie van het ,,hedendaagse Chinese marxisme'' voor onder meer filosofie, rechten, politieke economie, geschiedenis, literatuur en journalistiek worden overgebracht op universitaire studenten, de toekomstige politieke en economische elite.

De teksten moeten vóór publicatie worden goedgekeurd door het permanent comité van het politbureau, de groep van China's negen hoogste partijleiders.

Het gaat niet alleen om de creatie van een nieuwe orthodoxie in onderwijsteksten, maar om een veel bredere campagne om het marxisme weer meer centraal in de maatschappij te stellen. Zo wordt het Instituut voor Marxisme, dat valt onder China's belangrijkste denktank, de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen, sterk uitgebreid. Het krijgt ook de status van een zelfstandige academie en zal als zodanig op 26 december, de verjaardag van voormalig leider Mao Zedong, worden geopend.

Er komt verder een nieuwe, tiendelige vertaling van de werken van Marx en Engels. Dat is een directe vertaling uit het Duits, niet zoals vroeger uit het Russisch. Ook Lenins werken worden opnieuw uitgegeven.

Partijleden zullen zich nu opnieuw moeten verdiepen in een ideologie die voor de meesten haar relevantie volledig heeft verloren.