Bush haalt uit naar critici Irak-beleid

De Amerikaanse president George W. Bush heeft gisteren fel uitgehaald naar met name Democratische critici van de oorlog in Irak. Hij verweet hun de geschiedenis te willen ,,herschrijven'' en daarmee het moreel van de Amerikaans troepen te ondergraven.

President Bush, in het nauw gebracht door groeiende impopulariteit over de oorlog in Irak, zei dat zijn critici het valselijk doen voorkomen dat zijn regering inlichtingen (over de aanwezigheid van massavernietigingswapens) heeft gemanipuleerd om de invasie te rechtvaardigen. Hij zei dat zijn opponenten het volste recht hebben om anders te denken over de noodzaak van de oorlog in Irak of om zijn beleid sindsdien te bekritiseren. Maar, zei hij, het is ,,hoogst onverantwoordelijk'' om ,,de geschiedenis over hoe de oorlog begon, te herschrijven'' door ,,te claimen dat wij informatie hebben gemanipuleerd en het Amerikaanse volk hebben misleid''.

Bush deed zijn uitval gisteren op een bijeenkomst op een legerbasis in Pennsylvania ter gelegenheid van Veteranendag. Hij herinnerde eraan dat onderzoek in de Senaat (van Republikeinen en Democraten) geen enkel bewijs heeft opgeleverd voor de stelling dat politieke druk is uitgeoefend op inlichtingendiensten om informatie over het Iraakse wapenprogramma bij te kleuren. Ook citeerde hij uit een toespraak van John Kerry, zijn Democratische tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2002, waarin deze zich ook zonodig militair ingrijpen bepleitte om Saddam Hussein te ontwapenen.

,,De inzet van de wereldwijde oorlog tegen terrorisme is te hoog en het nationale belang [van de Verenigde Staten] te groot voor politici om valse beschuldigingen te verkondigen'', aldus Bush. ,,Deze ongegronde aanvallen geven het verkeerde signaal aan onze troepen en aan een vijand die de Amerikaanse vastberadenheid in twijfel trekt.''

Bush' speech lokte gisteren onmiddellijk even felle tegenreacties uit van Democratische zijde. Senator Edward Kennedy noemde het ,,hoogst betreurenswaardig'' dat de president Veteranendag gebruikt om ,,zijn eigen geloofwaardigheid te herstellen door degenen de grond in te boren die de waarheid proberen te achterhalen over de duidelijke manipulatie van informatie in de aanloop tot de oorlog in Irak''.