Bos en rivieren

De publicatie `Forests and Floods' van de Food and Agriculture Organization de VN (FAO) en van het Center for International Forest Research (CIFOR) (Wetenschapspagina, 13 oktober) beoogt de mythe door te prikken dat bossen (in berggebieden) in staat zijn om extreem grote neerslaghoeveelheden te bufferen en aldus de vlakkere gebieden stroomafwaarts te behoeden voor overstroming. Wat wordt onderbelicht is de hydrologische rol van bossen op momenten dat er geen extreme neerslag valt, zeg maar het grootste deel van de tijd. Bos voorkomt overstromingen als gevolg van normale neerslaghoeveelheden. Bos kan daarnaast in droge perioden zorgen voor afvoer in de rivier, terwijl zonder bos de rivier droog zou staan. Deze zogenaamde `low flows' zijn essentieel voor het overleven van mens en natuur in perioden zonder regen. Herbebossing kan hiervoor noodzakelijk zijn.

De publicatie herhaalt een paar keer dat het voorkómen van overstromingen nu geen argument meer kan zijn om het kappen van bos tegen te gaan, en legt direct de link met beleid en besluitvorming. Dat er legio andere redenen zijn om het kappen van bos wél tegen te gaan – hydrologische, maar zeker ook ecologische: denk aan biodiversiteit – komt te weinig aan bod.