Biografie Vestdijk

Wim Hazeu promoveerde afgelopen donderdag op Vestdijk - Een biografie. De biograaf inventariseert de voornaamste levensfeiten van de in 1971 gestorven schrijver en kreeg bij zijn onderzoek onvoorwaardelijke steun van de weduwe-Vestdijk.

,,Het valt wel op dat alles wat in eerdere publicaties over Vestdijk de ontstemming van de weduwe heeft gewekt, in deze biografie ontbreekt. [Hazeu is] geen begenadigd verteller [...] Een eigen visie op het werk van Vestdijk en op diens betekenis geeft hij niet, het wezen van Vestdijks angsten is niet doorgrond.''

Elsbeth Etty, 11 nov. 2005 (te lezen op www.nrc/nl)

Wim Hazeu: Vestdijk. Een biografie. De Bezige Bij, 1003 blz. €39,90