Bijdrage klassieke auto aan uitstoot fijnstof gering 2

Deze krant breekt een lans voor het opheffen van vrijstelling van wegenbelasting voor `de zwaar vervuilende klassiekers die ouder zijn dan 25 jaar'. Daarbij ziet u over het hoofd dat het merendeel van deze klassiekers bereden wordt door liefhebbers die deze auto's schaars gebruiken en er rustig mee omgaan en die auto's veelal van motoren zijn voorzien die vaak, vanwege hun hoge leeftijd en het feit dat er geen loodhoudende brandstof meer te verkrijgen is, gereviseerd zijn. Het aandeel van klassieke auto's in de totale door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging is daarom te verwaarlozen klein. Wegenbelasting heffen over auto's die maar een paar dagen per jaar op de openbare weg verschijnen zou een onzinnige maatregel zijn. En ik denk niet dat er ook maar één berijder van een klassieke auto is die deze zou laten slopen omdat hij of zij er wegenbelasting over zou moeten gaan betalen. Ergo: geen schonere lucht, alleen meer inkomsten voor de staat. Is dat wat u nastreeft?

Verder stelt u: ,,Deze klassiekers worden soms gekocht uit Amerikaanse deelstaten, waar ze wegens de hoge uitstoot van schadelijke stoffen worden geweerd.'' Nu ben ik al een paar jaar bezig met het restaureren van een 40 jaar oude Engelse sportwagen waarvan destijds meer dan 70 procent naar de VS is geëxporteerd, en ik heb via het webforum van de Amerikaanse merkenclub mijn vrienden daar gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van deze maatregel. Geen van hen kent deze regel. Zelfs de staat Californië, die van alle Amerikaanse staten de strengste emissieregels heeft, maakt daarop een uitzondering voor klassieke auto's. Ik ben dan ook zeer benieuwd waar u uw opmerking op heeft gebaseerd.