Anti-valscherm

Albert Einstein zou er honderd jaar geleden achter zijn bureau in Bern korte metten mee hebben gemaakt. Maar zijn collega's van het Amerikaanse Octrooibureau hadden er geen enkel probleem mee octrooi te verlenen op het ontwerp van een anti-zwaartekrachtsmachine. Octrooi 6.960.975 werd 1 november toegekend aan Boris Volfson uit Indiana. Het beschrijft een ruimteschip dat zijn voortstuwing ontleent aan een supergeleidend schild. Dat zou de kromming van de ruimtetijd beïnvloeden en zo de werking van de zwaartekracht tegengaan.

Het was de Russische natuurkundige Eugene Podkletnov die deze exotische eigenschap van supergeleiders in het midden jaren negentig `ontdekte'. Sindsdien wachten collega-fysici op een overtuigend experimenteel bewijs van het verschijnsel. De scepsis is bijzonder groot maar niettemin deden de NASA en vliegtuigbouwers als Lockheed-Martin en Boeing alvast onderzoek naar het opheffen van zwaartekracht. Bij een positief resultaat zou dat immers enorme brandstofbesparingen opleveren.

Volgens Bob Park, specialist bij de American Physical Society op het gebied van pseudo-wetenschap, sluit de natuurkunde anti-zwaartekracht uit. Het zou een perpetuum mobile mogelijk maken: een wiel dat voor de helft van de zwaartekracht wordt afgeschermd kan eeuwig blijven draaien. Het Amerikaanse octrooibureau zag in die vernietigende analyse geen aanleiding het octrooi in te trekken. Een woordvoerder gaf tegenover Nature toe dat er af en toe wel eens iets aan de aandacht van een medewerker ontsnapt, maar een probleem was dat geenszins. ``Als het apparaat niet werkt is het octrooi toch nutteloos.''

Park ziet dat anders. Het patenteren van machines die totaal indruisen tegen de heersende wetenschappelijke theorieën geeft volgens de APS-waakhond ``een verkeerd signaal'' en geeft uitvinders met een fout soort fantasie ``onterecht aanzien''.