Alleen reuzenstern is echte dwaalgast uit Kazachstan

Om te kunnen beoordelen of de ophokplicht terecht is moet men een idee hebben over het aantal trekvogels uit Kazachstan dat iedere herfst naar Nederland vliegt. Ecoloog (en ambtenaar?) Arie van Noordwijk schat hun aantal in deze krant van 25 oktober, op ,,duizenden''. De uitspraak van Van Noordwijk is verrassend. Prof. Komdeur (Evolutionaire Ecologie, Universiteit Groningen) zei in Trouw van 24 oktober nog met grote stelligheid dat trekvogels in de herfst echt alleen naar het warme Zuiden vliegen.

Van Noordwijk onderzoekt het bestand van de organisatie die trekvogelringen uitgeeft en terugmeldingen registreert. Uit deze gegevens blijkt dat er driemaal in Nederland een trekvogel is gevonden die in Kazachstan is geringd. Een ervan is een reuzenstern. Deze soort komt in Nederland niet voor en dit was dus een echte dwaalgast. Die `duizenden' andere vogels kan men echter moeilijk dwaalgasten noemen.

Een intrigerende vraag is of Van Noordwijk deze schatting alleen op basis van drie dieren heeft gemaakt, en zo ja, hoe? Te meer daar het niet bekend is welk percentage van de vogels in Kazachstan geringd is. De periode waarover deze vogels gevonden zijn wordt door NRC Handelsblad niet genoemd. Hierdoor ontbreekt informatie die essentieel is om deze `duizenden' enigszins op waarde te kunnen schatten. Het maakt nogal wat uit of we het alleen over de herfst van 2005 hebben of over, zeg, de laatste 100 jaar.