Vergelijk met Iran voorgesteld

Een Russisch plan voor een oplossing van de internationale controverse over de omstreden nucleaire ambities van Iran, heeft voorzichtige steun gewonnen van de Verenigde Staten en Europa.

Volgens diplomaten in Wenen kan Iran een deel van zijn nucleaire activiteit voortzetten, tot en met de conversie van uranium in gas, mits het gevoeligste deel, uraniumverrijking, naar Rusland wordt verplaatst. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, die tot afgelopen zomer met Iran hebben onderhandeld, en de Verenigde Staten zouden het plan steunen. De chef van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), Mohamed ElBaradei, zei gisteren in Wenen te hopen dat op korte termijn een akkoord wordt bereikt. Maar de diplomaten bewijfelden dat Iran het compromis zal accepteren. Teheran heeft nog niet gereageerd. Maar het houdt tot dusverre onwrikbaar vast aan de verrijking van uranium. Dit kan onderdeel zijn van een kernwapenprogramma, reden waarom de VS en Europa het uit Iran weg willen hebben. De VS verdenken Iran van zo'n kernwapenprogramma; Iran ontkent.

De hervatting van uraniumconversie door Iran bracht de EU-3 er afgelopen zomer toe de onderhandelingen af te breken. Daarom besloot het IAEA-bestuur in september Iran op een nader te bepalen moment naar de VN-Veiligheidsraad door te verwijzen. Eerder deze week stelde Iran de EU-3 voor de onderhandelingen te hervatten. In een eerste reactie stelden EU-ministers als voorwaarde dat Iran de conversie van uranium zou stopzetten.