Rekenvoorbeeld bij lening verplicht

Minister Zalm (Financiën, VVD) overweegt financiële dienstverleners in advertenties voor leningen te verplichten met rekenvoorbeelden te komen. Op initiatief van GroenLinks'er Vendrik wil Zalm dat dienstverleners die bijvoorbeeld geld lenen aan consumenten aan de hand van een rekenvoorbeeld duidelijk maken wat de kosten van dergelijke constructies zijn.

Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer bij een debat over de Wet financiële dienstverlening. Doel van deze wet is consumenten beter te beschermen tegen aanbieders van financiële diensten. Daartoe is een groot aantal voorstellen gedaan om producten transparanter te maken en consumenten meer informatie te geven over de risico's van financiële constructies.

Zalm wilde in eerste instantie dat aanbieders van bijvoorbeeld leningen en kredieten in hun advertenties en reclames zeer uitgebreid (in schema's) de kosten zouden weergeven van hun producten. Dat stuitte op bezwaren uit de sector, die beweerde dat dat effectief noch haalbaar was.

Vendrik stelde daarop voor om in elk geval een rekenvoorbeeld te noemen in de reclame-uitingen, zodat duidelijk is wat de kosten van dat specifieke product zijn. Consumenten kunnen dan zelf uitrekenen wat de kosten voor hun eigen lening zijn. Zalm zegde toe opnieuw in overleg te treden met de sector om te kijken of dit voorstel wel haalbaar is.

Financiële dienstverleners moeten zich op grond van de nieuwe wet al aan meer extra regels houden. Zo mogen zij niet met voorbeelden komen waar de belastingaftrek al is verdisconteerd in de kosten. Ook mogen zij niet meer met voorbeelden komen die alleen tegen het hoogste belastingtarief (52 procent) zijn doorgerekend. Als er in de producten sprake is van een verlaagde rente in het eerste jaar, dan moet ook de rente in latere jaren worden genoemd.

Zalm kondigde eerder deze week al aan de rente van het kopen op krediet bij onder meer postorderbedrijven te willen binden aan een maximum. Dat leidde tot grote onrust bij postorderbedrijf Wehkamp, dat ontslagen vreest als de plannen doorgaan.