Overlevenden brand toch uitgezet

Het overgrote deel van de 268 overlevenden van de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost vorige maand wordt het land uitgezet. Dat kondigde minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) gisteren aan in een spoeddebat in de Tweede Kamer over de aanhoudende kritiek van advocaten, nabestaanden en vluchtelingenorganisaties op de gebrekkige nazorg van de betrokkenen bij de ramp.

Minister Donner (Justitie, CDA) betwistte dat er geen goede begeleiding en zorg is geboden na de brand, waarbij op 27 oktober elf mensen om het leven kwamen. ,,Ik herken mij niet in die negatieve beelden'', zei Donner. ,,De opvang van de overlevenden is goed.'' Hij zei dat van elk van hen, op de detentieboten in Rotterdam en het detentiecentrum in Zeist, is vastgelegd wanneer en hoe lang ze hebben gebeld en dat ze allemaal medisch en psychisch zijn onderzocht op de eerste dag na de brand.

De linkse oppositiepartijen reageerden geschokt op de mededeling van Verdonk dat de uitzetting wordt hervat. ,,Ik vind het schandalig dat u getraumatiseerde mensen gaat terugsturen'', sprak het Kamerlid Vos (GroenLinks). Maar een motie om een snelle uitzetting te voorkomen kreeg alleen steun van GroenLinks, PvdA, SP en Groep Lazrak.

Wel beloofde Verdonk dat ze pas tot uitzetting overgaat na een ,,zorgvuldige, onafhankelijke en psychische beoordeling'' van elke gedetineerde. Ook moet ze bij haar beslissing meewegen of er adequate medische en psychische behandeling en verzorging voorhanden is in het land van herkomst. Volgens een woordvoerder van D66-leider Dittrich kan Verdonk maandag nog niet beginnen met het uitzetten, omdat nog niet is aangetoond of de overlevenden een post-traumatisch stress-syndroom hebben. ,,Als ze toch begint met uitzetten, zullen we haar opnieuw naar de Kamer halen'', aldus D66.

VluchtelingenWerk Nederland, dat beide bewindspersonen vorige week na gesprekken met cliënten op de detentieboten in Rotterdam een waslijst met kritiek had gestuurd over de nazorg, zei de beslissing van Verdonk ,,niet te begrijpen''.

Volgens Verdonk hoeft uitzetting niet langer te worden uitgesteld, omdat de meeste gedetineerden niet langer beschikbaar hoeven te worden gehouden voor verhoor door de technische recherche. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die de ramp onderzoekt, verwacht geen hinder te ondervinden van de uitzettingen.

Donner stelde voor om de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) onderzoek te laten doen naar de nazorg. De IGZ had rond het middaguur daarvoor nog geen opdracht gekregen. ,,Maar als we dat wel gaan doen, dan is het belangrijk dat we zoveel mogelijk betrokkenen kunnen horen'', aldus een woordvoerder.

Schipholbrand: pagina 3