ING begrenst verlofperiode `levensloop'

Bank en verzekeraar ING heeft het gebruik van de levensloopregeling beperkt. ING-werknemers die aan deze verlofspaarregeling meedoen, mogen niet langer dertien weken tussentijds stoppen met werken.

,,We hebben in overleg met de vakbond in de CAO een begrenzing van het tussentijds verlof opgenomen'', bevestigt een woordvoerder van ING. ,,Dat is om de organisatie van het werk overzichtelijk te houden.'' Werknemers kunnen het gespaarde verlof, maximaal drie jaar, wel in één keer opnemen voorafgaand aan de pensionering.

De vakbond had liever een ruimere verlofregeling gezien, zegt FNV Bondgenotenbestuurder Leo Vlek. ,,Maar voorlopig zijn wij tevreden dat ING substantieel bijdraagt aan de levensloop, met 3,5 procent. Verruiming van het verlof is iets voor de volgende CAO-onderhandelingen.''

De begrenzing druist in tegen het idee van de levensloopregeling, het paradepaardje van het CDA. De regeringspartij heeft de regeling juist ontworpen om werknemers individueel de mogelijkheid te geven tijdens de loopbaan, in het `spitsuur' van het leven, tijd vrij te maken voor de zorg voor bijvoorbeeld kinderen of ouders. ,,Jammer'', noemt CDA-Kamerlid Verburg dergelijke begrenzingen. Maar het is te vroeg voor maatregelen. ,,Wij zullen de regeling in het voorjaar inventariseren.''

In de levensloopregeling, die 1 januari 2006 van kracht wordt, kunnen werknemers fiscaal vriendelijk sparen voor verlof. Zij mogen jaarlijks maximaal 12 procent van hun brutoloon opzij zetten, tot een maximum van 2,1 bruto jaarsalarissen. Daarmee kunnen zij maximaal drie jaar verlof opnemen tegen 70 procent van hun loon. Dat verlof kunnen zij tussentijds opnemen, of, wat de inzet is van de vakbonden in veel CAO-onderhandelingen, gebruiken om eerder te stoppen met werken.

In de wettelijke regeling is echter geen absoluut recht op verlof opgenomen. Dat moet altijd in overleg met de werkgever.

In het geval van ING is het individueel overleg vervangen door afspraken met de vakbond. Dat is niet ongebruikelijk, zegt hoofd arbeidsvoorwaarden Ap Fraterman van werkgeversvereniging AWVN. ,,Wij zien in de meerderheid van de levensloopreglementen van bedrijven maximeringen van het verlof, zij het dat die van ING aan de korte kant is.''