GroenLinks: werkplicht bij uitkering

GroenLinks wil dat werklozen binnen een jaar een baan vinden. Wie daar niet in slaagt, krijgt de `plicht om te participeren'. Dat staat in de nota Vrijheid eerlijk delen, van fractievoorzitter Femke Halsema en Tweede-Kamerlid Ineke Van Gent.

In de vandaag verschenen nota staat dat de verzorgingsstaat ,,krachteloos'' is geworden. Volgens GroenLinks moeten werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden, ouderen kunnen gaan meebetalen aan de AOW en er zou een gedeeltelijk basisinkomen moeten komen voor mensen met een kleine baan, kleine zelfstandigen en freelancers.

Nu worden volgens GroenLinks ouderen en werknemers met een vast contract beter beschermd dan jongeren en mensen met een flexibel contract. De hypotheekrenteaftrek, de pensioenaftrek en de nieuwe levensloopregeling zijn ,,subsidies voor de hogere inkomens''. Die bevoordeling moet worden gestopt en de kinderbijslag moet inkomensafhankelijk worden gemaakt. Volgens de nota is een ,,radicale inkomensnivellering'' nodig. Er zou ook een hoger netto minimumloon moeten komen.

Voorbeeld voor GroenLinks is het Scandinavische model: een soepel ontslagrecht in combinatie met inkomensbescherming en ,,activerend arbeidsmarktbeleid''. De participatieplicht die werklozen na een jaar krijgen, kan betekenen dat ze naar school moeten of dat ze een gesubsidieerde baan moeten accepteren. Alleen mensen die ,,in geen enkele vorm'' kunnen participeren, krijgen een uitkering zonder participatieplicht.

Volgens Halsema en Van Gent moet de onderkant van de arbeidsmarkt goedkoper worden: ,,Fors lagere minimumloonkosten voor werkgevers versterken de vraag naar laagproductieve arbeid.'' Zo zou de persoonlijke dienstverlening kunnen worden geleverd die ,,dringend gewenst'' is.

De nota past in een nieuwe manier van denken bij GroenLinks over de verzorgingsstaat. In het boek Vrijheid als ideaal schreef Halsema vorige maand dat de huidige verzorgingsstaat afhankelijkheid en inactiviteit kweekt door de nadruk op inkomenssteun.