Energiemarkt

In het artikel Met splitsing energiemarkt is niets mis (10 november, pagina 9) is het woordje `zich' op de verkeerde plaats terechtgekomen. Er stond dat ,,netten, producenten en distributiebedrijven gezamenlijk onder de zachte deken zich van staatseigendom kunnen afschermen van de markt''. Bedoeld was dat ,,netten, producenten en distributiebedrijven zich gezamenlijk onder de zachte deken van staatseigendom kunnen afschermen van de markt''. Waar werd gesproken over `resource and development' werd bedoeld `research and development'.