Zware nederlaag voor Blair in Lagerhuis

De Britse premier Tony Blair heeft gisteren een zware nederlaag geleden in het Lagerhuis op een kernpunt van zijn antiterreurwetgeving. Het is de eerste keer dat hij een stemming verliest sinds hij acht jaar geleden premier werd.

Een onverwachts ruime meerderheid in het Lagerhuis verwierp gistermiddag een omstreden amendement om verdachten van terrorisme maximaal 90 dagen zonder aanklacht vast te houden, in plaats van de huidige termijn van twee weken.

Van Blairs eigen Labour-partij stemden 49 Lagerhuisleden mee met de oppositie tegen het regeringsvoorstel, dat met 322 tegen 291 stemmen werd verworpen. Meteen daarna stemde het Lagerhuis in met een amendement van de Conservatieven om de termijn te verlengen tot maximaal 28 dagen. De regering beschikt over een meerderheid van 66 zetels.

Een teleurgestelde Blair noemde de beslissing van het Lagerhuis ,,onverantwoordelijk''. De leider van de Conservatieven, Michael Howard, riep de premier echter op af te treden, een suggestie die Blair van de hand wees. Vanmorgen zei de premier hervormingen op het terrein van de gezondheidszorg en het onderwijs op volle kracht te willen doorzetten.

Blair wilde het Lagerhuis niet tegemoetkomen met een kortere termijn, al was duidelijk dat er veel scepsis leefde over de maatregel, volgens velen een onnodige uitholling van de burgerrechten.

Uit alle macht probeerde Blair zijn partijgenoten te overtuigen van het belang van de nieuwe termijn. De politie had volgens hem ,,dwingend'' aangetoond dat de verruiming van de termijn tot drie maanden nodig was. Het nagaan van telefoongegevens en het natrekken van buitenlandse connecties van de verdachten kosten de politie tegenwoordig veel tijd.

De premier betoogde voorts dat het voorstel minder ingrijpend was dan het leek. Het zou slechts een gering aantal verdachten betreffen. De politie zou bovendien wekelijks met een rechter-commissaris moeten overleggen of de verdachten nog steeds zonder aanklacht konden worden vastgehouden. Ook wist hij zich gesteund door opiniepeilingen die aangaven dat een ruime meerderheid van de Britten het voorstel steunden.

Dat Blair en zijn bondgenoten onraad roken, bleek gisterochtend vroeg. Minister van Financiën Gordon Brown, die zojuist voor een tweedaags bezoek in Israël was aangekomen, kreeg het verzoek spoorslags terug te keren naar Londen in verband met de stemming. Elke stem telde. Brown probeerde kort voor de stemming nog een aantal dissidente Labour-parlementariërs op andere gedachten te brengen.

ACHTERGROND: pagina 5