`Topsalaris openbaar'

De Tweede Kamer stemt in met de openbaarheid van de topinkomens in de publieke sector, maar heeft geen toezegging gekregen van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) om de topinkomens in de semi-publieke sector aan een vaste norm te binden.

Volgende maand komt het kabinet met een standpunt over de topinkomens in semi-publieke organisaties zoals woningcorporaties, zorginstellingen, omroepen en energiebedrijven. Ondanks druk van de Kamer liet Remkes zich niet verleiden tot uitspraken over de wenselijkheid deze inkomens onder één uniform tarief te brengen. Volgens Remkes bestaan er grote onderlinge verschillen tussen deze organisaties en de marktomgeving waarin ze werken. Als werkgever moet de minister van binnenlandse zaken hiermee rekening kunnen houden bij de vaststelling van de hoogte van de beloning.

Het kabinet heeft eerder bepaald dat salarissen bij de overheid zelf niet mogen uitkomen boven de beloning van de premier (130.000 euro). In een motie van D66-Kamerlid Bakker, die werd gesteund door alle partijen behalve de VVD, heeft de Kamer zich vorig maand uitgesproken voor een norm voor de topsalarissen in de semipublieke sector.