Tieners zijn trouw aan hun muziekstijl

De muzieksmaak van jongeren is stabiel. Dit blijkt uit het onderzoek De ontwikkeling van muzikale smaak 1989-2005 van Tom ter Bogt, hoogleraar Popmuziek aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Vaak is de veronderstelling dat jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar vaak en snel van muzieksmaak wisselen'', aldus Ter Bogt die gisteren zijn onderzoek presenteerde. ,,Maar dat blijkt niet zo te zijn. Als tieners eenmaal van een bepaalde stijl houden, blijven ze die stijl trouw.''

Ter Bogts smaakonderzoek, dat hij samen met MTV Network en het onderzoeksbureau Qrius deed, is ,,longitidunaal''. Dit wil zeggen dat ongeveer 800 jongeren van 13 tot 29 jaar gedurende tweeëneenhalf jaar elk half jaar worden ondervraagd over hun smaak. ,,Vreemd genoeg is het nog nooit eerder gebeurd dat de smaak van dezelfde jongeren gedurende langere tijd werd onderzocht'', zegt Ter Bogt. ,,We hebben de jongeren nu drie keer ondervraagd en gedurende deze anderhalf jaar veranderden ze nauwelijks van smaak. Dit geldt zowel voor de jonge tieners als voor de twintigers. De muzikale smaak is dus al op jonge leeftijd bepaald en verandert daarna niet zoveel meer.''

In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen vier hoofdsmaken: pop, rock, urban en dance. Daarnaast wordt een vijfde smaak genoemd: de elite-smaak, die tal van stijlen omvat, van klassiek tot smartlap.

Doordat Ter Bogt in zijn onderzoek ook oude onderzoeksgegevens van Qrios mocht gebruiken, kon hij vaststellen dat de vijf hoofdsmaken in de loop van de tijd veranderen. ,,Vroeger behoorden bijvoorbeeld smartlappen niet tot de echte popmuziek'', zegt Ter Bogt. ,,Nu wel. Ze zijn zelfs deel gaan uitmaken van de elite-smaak, al speelt camp bij dit laatste natuurlijk wel een rol. Dit zou je het André-Hazes-effect kunnen noemen.''

Een ander opmerkelijk resultaat uit Ter Bogts onderzoek is dat dance populairder is geworden onder jongens. ,,Vroeger was dansen toch vooral iets voor meisjes'', zegt hij. Daar staat tegenover dat rock juist vervrouwelijkt. ,,Dat komt vooral door gothic die populair is bij meisjes.''

    • Bernard Hulsman