Rookgordijn rond werkelijk Frans probleem 1

Dat in veel Franse voorsteden de facto de regels van de sharia gelden, iets waar de islamoloog Olivier Roy in zijn boek `De globalisering van de islam' ruim aandacht aan besteed, lijkt in de berichtgeving over de onlusten geen enkele rol te spelen.

De aandacht gaat alleen uit naar de belabberde sociaal-economische positie van de migranten jongeren. Dat de islam op de één of andere wijze een rol zou kunnen spelen wordt stellig ontkend hoewel we in Denemarken drie weken geleden vergelijkbare rellen hebben kunnen zien waar met name moslimjongeren betrokken bij waren. Bij de rellen in Birmingham waren `Aziaten' betrokken maar een betere verstaander weet dat hiermee in feite moslimjongeren van Pakistaanse komaf worden bedoeld.

De mislukte integratie van moslims in de Europese samenlevingen en de rol van duistere predikers vormen een belangrijker factor in deze onlusten dan de sociaal-economische factoren.

Door de onvolledige en versnipperde berichtgeving over hetgeen er thans in de Europese voorsteden speelt wordt er doelbewust een rookgordijn opgetrokken rond de werkelijke problemen; een gevaarlijke ontwikkeling omdat zo een gerichte oplossing ook buiten beeld blijft.