Productie biodiesel kan schoner

Een nieuwe methode om biodiesel te produceren uit plantaardig materiaal kost minder energie en is milieuvriendelijker. Dankzij minder zuren.

Dat schrijven Japanse onderzoekers in een artikel dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De productie van biobrandstoffen, waaronder biodiesel, wordt wereldwijd gestimuleerd. Binnen de Europese Unie hebben de lidstaten twee jaar geleden afgesproken het aandeel van biobrandstoffen in benzine en diesel op te voeren tot 2 procent in 2005, en tot 5,75 procent in 2010. Het moet Europa minder afhankelijk maken van olie en gas uit politiek instabiele regio's zoals Rusland en het Midden-Oosten. Daarnaast zijn biobrandstoffen minder milieubelastend dan conventionele brandstoffen omdat er bij de productie en verbranding minder van het broeikasgas CO2 wordt uitgestoten. In Europa dient met name koolzaadolie als bron voor biodiesel, in Amerika is dat juist olie uit de veelverbouwde gewassen maïs en soja.

Probleem van de huidige productiemethode van biodiesel is dat er natronloog of zwavelzuur bij nodig is. Deze chemicaliën zorgen voor het omzetten van oliën en vetten tot diesel. Maar die stap kost veel energie, bijvoorbeeld omdat de vloeistoffen via een bewerkelijke stap weer moeten worden teruggewonnen. Ook zijn deze stoffen milieuonvriendelijk.

De Japanners hebben een alternatieve omzetting ontwikkeld, op basis van suiker of zetmeel. Via een chemische behandeling wordt suiker, dan wel zetmeel, omgezet in een zwart poeder. Daarmee kan vervolgens uit oliën en vetten biodiesel worden gemaakt. Het zwarte poeder is veel makkelijker terug te winnen.

Het Franse bedrijf Axens heeft vorig jaar als eerste ter wereld een vaste katalysator voor de productie van biodiesel op de markt gebracht. Het claimt daardoor een hogere opbrengst van biodiesel te halen, terwijl de kosten voor de katalysator lager zijn. Daarnaast komen er geen afvalstoffen vrij. Europa's grootste biodieselproducent, het Franse Diester Industrie, heeft inmiddels een licentie genomen op de katalysator.

Volgens de Japanners kan hun vaste katalysator ook goed gebruikt worden in andere processen waarbij nu nog veel zuren nodig zijn.

Binnen Europa subsidiëren vooral de Franse, Duitse en Spaanse overheid de productie van biobrandstoffen, zoals biodiesel en bio-ethanol. Nederland heeft onlangs besloten dat pomphouders in 2007 verplicht worden om biobrandstoffen bij de conventionele brandstoffen te mengen. Milieu-organisaties zijn ontevreden over de geringe politieke steun die biobrandstoffen in Nederland krijgen.