`Liquidatie' moet `moord' heten

De afgelopen weken zijn drie mannen op grove wijze, in koelen bloede en op een openbare plaats vermoord. Daarover bericht de krant dat zij betrokken waren bij ernstige vormen van georganiseerde misdaad. Dat geeft echter niemand het recht hen te doden. Het is helaas een journalistieke gewoonte geworden om zo'n moord binnen de criminele sfeer aan te duiden met `liquidatie'. Deze boekhoudkundige term het betekent vereffenen, afrekenen toepassen op de situatie waarin een mens wordt gedood acht ik ongepast. Dit omdat er iets vergoelijkends in zit: het was toch maar een afrekening onder misdadigers?