Leefbaar blijft in college R'dam

Het Rotterdamse college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD gaat door met één wethouder minder.

De wethouders Wim van Sluis (Haven) en Marianne van den Anker (Veiligheid) van Leefbaar Rotterdam willen met hun aanblijven laten zien dat ze ,,de stad niet stuurloos achterlaten'' na het gedwongen vertrek, dinsdag, van hun collega en partijgenoot Marco Pastors (Volkshuisvesting). Van Sluis zal de portefeuille van Pastors overnemen.

Dat is de uitkomst van crisisberaad dat van gistermorgen elf uur tot in de namiddag heeft geduurd. Een groot deel van dat crisisberaad vond plaats onder leiding van de burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten (VVD).

Hij somde op een persconferentie waarbij hij tussen beide wethouders in zat, de voorwaarden op die de twee wethouders aan hun aanblijven hebben gesteld. Volgens hen moeten er afspraken komen over de ,,wijze van omgang binnen het college, tussen college en gemeenteraad en over gezamenlijk en individueel optreden van wethouders''.

Deze afspraken moeten behalve tot het mogen doen van dissidente uitspraken ,,in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen'', ook leiden tot een ,,herstel van onderling vertrouwen''. Ten slotte moet worden gepraat over ,,wat nog te doen met het integratiedossier''.

Over deze voorwaarden zal de komende dagen worden gepraat door een zesmanschap van de drie fractieleiders van de coalitie en drie wethouders, Wim van Sluis, VVD-wethouder Nico Janssens en CDA-wethouder Leonard Geluk. Bedoeling is dat dit zesmanschap volgende week maandag zijn conclusies ter goedkeuring voorlegt aan de coalitiefracties en dinsdag aan het college.

Het vertrek van Marco Pastors, die gisteren zijn ontslag heeft ingediend, werd onontkoombaar toen een motie van wantrouwen van de GroenLinks-fractie steun kreeg van coalitiepartner CDA. Aanleiding vormden moslimonvriendelijke uitspraken van de wethouder, terwijl de afspraak was dat hij zulke uitspraken niet meer zou doen.

CDA-wethouder Geluk onderstreepte gisteren dat zijn fractie ,,het vertrouwen heeft opgezegd in één persoon, wethouder Pastors, maar dat er geen vertrouwensbreuk is rond de inhoud van het collegebeleid''.