Komst Arnall onzeker

De benoeming van de Amerikaanse ondernemer Ronald Arnall tot ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland hangt aan een zijden draadje. In de Senaat werd er gisteren serieus rekening mee gehouden dat Arnall zich terugtrekt.

Vorige maand blokkeerden de Democraten de stemming omdat Arnalls bedrijf, hypotheekverstrekker Ameriquest, een conflict heeft met justitie. De Republikeinse voorzitter Lugar van de Senaatscommissie doorbrak vorige week het verzet van de Democraten. Deze week is gebleken dat deze hiermee zijn boekje te buiten is gegaan. Bij een stemming over Arnall wilde Lugar alleen de stemmen van aanwezigen tellen, niet de volmachtstemmen. Zo werd de eigenlijke uitslag (9-9) omgezet in 8-2 ten voordele van Arnall. Tussenkomst van een deskundige heeft nu uitgewezen dat Lugar handelde in strijd met het reglement.

Maar de interventies van de Senaat bedreigen intussen ook de economische belangen van Arnall. Mede om die reden overweegt hij nu om zich terug te trekken. Ameriquest onderhandelt over een schikking wegens misleiding van klanten. Het bedrijf wil 325 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan benadeelde klanten. Maar een akkoord over de schikking is nog niet bereikt.

Op de achtergrond speelt dat Ameriquest met de schikking gedaan wil krijgen dat het gevrijwaard wordt van vervolging, mocht het bedrijf opnieuw in de fout gaan. Maar de Amerikaanse justitie wil dat de schikking nietig wordt zodra Ameriquest zich in de toekomst opnieuw schuldig zou maken aan misleiding van klanten.

Een alternatief is dat president Bush de benoeming van Arnall komende winter tijdens het reces doordrukt. Dan kan hij buiten de Senaat om handelen. Het nadeel hiervan, zeggen betrokkenen in de Senaat, is dat de benoeming van Arnall in dat geval slechts geldt voor de zittingstermijn van de Senaat, die begin 2007 afloopt. Na een jaar als ambassadeur te hebben gewerkt zou Arnall dan opnieuw voorgedragen moeten worden. ,,Een belediging voor Nederland'', aldus een Amerikaanse betrokkene. Hij wees erop dat de betrokkenheid van de Senaat niets met Nederland te maken heeft. Normaal is het ambassadeurschap in Den Haag een hamerstuk. ,,Maar dit draait om de praktijken van Ameriquest, een gevoelige Amerikaanse zaak'', aldus de betrokkene.

    • Tom-Jan Meeus