Gravitatie kan aarde redden

Het voortbestaan van de beschaving is verzekerd. De aarde blijkt met betrekkelijk eenvoudige middelen te kunnen worden behoed voor een fatale botsing met een asteroïde. De oplossing komt van twee Nasa-astronauten en is vandaag gepubliceerd in Nature.

Asteroïden zijn kleine hemellichamen die bij duizenden in gesloten banen om de zon vliegen, meestal tussen Mars en Jupiter. Hun afmetingen variëren van meters tot honderden kilometers in doorsnede. Sommige asteroïden, de `aardscheerders', hebben een baan die ze vlak langs de aarde brengt. Gezien hun snelheid zal een botsing met een asteroïde van 200 meter of meer grootschalige verwoestingen aanrichten.

Sinds enige jaren kan goed worden berekend met welke grote asteroïden de aarde op ramkoers ligt. Daarmee is de mogelijkheid en de wens ontstaan de aarde voor zo'n klap te behoeden. De ruwste oplossing is de naderende asteroïde met een kernexplosie te verpulveren. Ook kan men er een raket op laten inslaan, want er hoeft maar uiterst weinig aan de baan van de asteroïde te veranderen om hem net langs de aarde te laten schieten. Voorwaarde is dat het vele jaren voor de berekende botsing gebeurt. Subtieler is het voornemen om een ruimtevaartuig aan de asteroïde te koppelen en de tandem met raketbrandstof uit de baan te trekken. Maar lastig is het ook, omdat asteroïden zeer onregelmatige vormen hebben en meestal roteren.

De twee astronauten Edward Lu en Stanley Love zagen dat het ook mogelijk is het reddende ruimtevaartuig op vaste hoogte boven de asteroïde te laten zweven en als het ware door middel van zwaartekracht te koppelen. Ook zó kan de asteroïde op sleeptouw worden genomen, als de oriëntatie van het ruimtevaartuig gehandhaafd blijft. De asteroïde kan dan rustig onder hem doordraaien.