`De PvdA ziet kunst en cultuur als veel meer dan franje'

Vanmorgen ijlt mijn werkster, wit van schrik, de keuken in en smijt de Volkskrant op de tafel. ,,Kijk, kijk'', hijgt ze en wijst. Het gaat om de kop. `Kunst maakt het leven mooier en kan mensen bij elkaar brengen' lees ik.

Ook ik zie onmiddellijk pips.

Ik lees de kop nog eens en moet tot de ijzeren conclusie komen dat het er staat.

Goya en Van Gogh, almaar noest in de weer het leven mooier te maken. Een geloofwaardig schouwspel. Mozart en Mendelssohn, bezig om de mensen bij elkaar te brengen. De wereld één reidans.

Is kunst een geneesmiddel? Een gloeilamp? Een wonderlijm?

Het blijkt om een rapport te gaan uit de politieke hoek.

Niet uit de hoek van Balkenende, dat lijkt bij voorbaat uitgesloten. Balkenende vindt gegarandeerd dat kunst het leven mooier maakt en de mensen bij elkaar kan brengen. Maar kunst is voor hem dan ook ringsteken en zaklopen. Geen verdere rapportage waard.

Een nieuwe nota van de PvdA is het, De kracht van kunst geheten en geschreven door de Tweede-Kamerleden John Leerdam en Jet Bussemaker. Toegegeven, in hun toelichting zijn de Kamerleden iets genuanceerder dan de koppenmaker van de Volkskrant. Kunst en cultuur maken het leven niet alleen mooier, ze zetten je ook aan het denken, ze doen vanzelfsprekendheden wankelen, werken relativerend en zaaien verwarring. En meer van dat fraais.

't Zou allemaal prachtig zijn als het niet al honderd keer zo was gezegd.

Voorts zorgen kunst en cultuur, aldus de nota, voor het slaan van bruggen en het kweken van saamhorigheid. Bridging en bonding noemen Bussemaker en Leerdam dat. Je zult eens niet bij de tijd zijn.

Het ouwe verhaal van de kunst als helper, boodschappenjongen en lakei van de politiek, voor de zoveelste maal wordt het hier herkauwd. Kunst moet. Kunst is nuttig.

De nota De kracht van kunst vormt een reprise van achterhaalde inzichten en argumenten die allang aan herziening toe waren.

Dat er geen onderscheid bestaat tussen hoge en lage kunst, bijvoorbeeld. Daar wil de PvdA weer eens `pertinent' af, of het niet de PvdA was die dertig jaar lang de hoge kunst treiterde om het de lage zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Dat er meer jongeren en allochtonen dienen te `participeren'. Ook nooit van gehoord. 't Stond al in duizenden linkse nota's en nog altijd valt er geen allochtoon, oud, jong of middelbaar, in een schouwburg te bekennen.

Dat `vernieuwende' kunst speciaal moet worden geholpen omdat ze zich niet zou kunnen redden en `kwetsbaar' zou zijn. Als op dit moment zich iets niet kan redden, is het de kwaliteit. Als iets bedreigd wordt, is het de hogere kunst.

Dat kunst een maatschappelijke betekenis heeft. Het haalt je de koekoek. Ook de plee van de Tweede Kamer heeft een maatschappelijke betekenis.

Ouwe koek in opgeleukte cadeauverpakking.