Convenant stroommarkt

Nederlandse energiebedrijven willen een convenant sluiten met de overheid waarbij de huidige privatisering van de stroommarkt slechts gedeeltelijk wordt doorgevoerd. In ruil verplichten de bedrijven zich om in de toekomst betaalbaar, betrouwbaar en milieuvriendelijk stroom te blijven leveren.

Dat is de uitkomst van een gisteren gehouden bijeenkomst waarbij energiebedrijven, vakbonden, consumentenorganisaties en milieugroepen aanwezig waren. De bijeenkomst stond in het teken van het woensdag verschenen manifest dat oproept tot het stopzetten van de huidige privatisering van de stroommarkt. Die zou allerlei nadelen met zich meebrengen en niet tot de beloofde prijsverlaging leiden. De privatisering staat bovendien haaks op wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Daar worden energiebedrijven juist genationaliseerd. ,,Rond energie wordt steeds meer machtspolitiek bedreven. Met een vrije markt heeft dat niks te maken'', zegt Wouter van Dieren, een van de opstellers van het manifest.

De Nederlandse energiebedrijven kiezen liever voor een model zoals dat van het Franse staatsbedrijf EdF. Parijs heeft onlangs aangekondigd 15 procent van zijn aandelen in het energiebedrijf te verkopen, met als voorwaarde dat geen enkele koper een belang van meer dan 4 procent mag krijgen.

Nederlandse energiebedrijven willen daarnaast dat de mededingingsautoriteit NMa zijn referentiekader voor fusies en overnames niet beperkt tot Nederland, zoals nu het geval is, maar uitbreidt tot West-Europa. Dan zouden bedrijven zoals Gasunie, Nuon en Essent makkelijker samen kunnen gaan tot één grote speler.

Volgens Van Dieren beginnen ook steeds meer aandeelhouders van de Nederlandse energiebedrijven (voornamelijk provincies en gemeenten) zich tegen de privatisering te keren. Zo hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland gisteren aan hun Friese collega's in Leeuwarden geschreven dat de verkoop van aandelen Nuon in strijd is met de vennootschapsstatuten van het energieconcern. Friesland heeft eerder aangegeven zijn belang van bijna 13 procent in Nuon te willen verzilveren. Dat belang heeft een geschatte waarde van 1,2 miljard euro. De provincie Friesland heeft alvast een houdstermaatschappij opgericht waar het de aandelen in onder wil brengen.

Maar volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland mogen aandelen alleen in handen zijn van overheden of kapitaalvennootschappen die ze voor eigen risico en rekening houden. Friesland brengt daartegenin dat er al twee soortgelijke houdstermaatschappijen bestaan van Nuon-aandeelhouders. Minister Brinkman van Economische Zaken heeft geen bezwaar tegen de Friese houdstermaatschappij, zo blijkt uit een brief van de bewindsman van maart dit jaar.