BELGIË

Renaat Braem

Renaat Braem (1910-2001) geldt als een van de belangrijkste naoorlogse Belgische architecten. In 1971 werd van hem in Middelheim, het Antwerpse openluchtmuseum voor beeldhouwkunst, een nieuw paviljoen geopend. Het huisvest sinds die tijd de kwetsbare stukken uit de collectie. In het paviljoen zelf is nu een mooie keuze te zien uit Braems tekeningen en plattegronden. Perspectieven, losse schetsen en tot in de details uitgewerkte tekeningen tonen stap voor stap hoe Braem tot zijn uiteindelijke ontwerp kwam. Jo Braeken, directeur van het Renaat Braemhuis in Deurne, maakte de selectie. Vier groepen tekeningen geven de stadia in het ontwerpproces weer, van een tijdelijk paviljoen in 1963 tot de eindversie, inclusief niet-gerealiseerde uitbreidingen.

Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, Antwerpen, t/m 19 jan di t/m zo 10-18u. Inl 0032 38271532.

Undercover

175 jaar België betekent ook 175 jaar burgerlijke inlichtingendienst. De expositie Undercover in het Rijksarchief in Brussel doet een boekje open over deze Veiligheid van de Staat, zoals de dienst officieel heet. Het verzamelen van informatie en het beschermen van belangrijke personen vormt de hoofdtaak. Paperassen, tassen met dubbele bodem, landkaarten en andere parafernalia illustreren de geschiedenis aan de hand van thema's als terrorisme, activisme en sektarisme.

Anders dan in de gemiddelde spionagefilm, beschikt de `Staatsveiligheid' niet over eigen hightech afluister- of zendapparatuur. De meest aandoenlijke technische snufjes op de tentoonstelling komen uit de landen van het voormalige Warschaupact en zijn in de loop van de Koude Oorlog in beslaggenomen.

Undercover, 175 jaar Veiligheid van de Staat, Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, Brussel, t/m 31 jan., di t/m zo 10-17u. Inl 0032 22056583.

En verder

Het grafische werk van Masereel, t/m 15 jan., Museum voor Schone Kunsten, Gent 0032 92400700 en www.mskgent.be.