SP-leider vreest dat rellen `niet aan Nederland voorbijgaan'

SP-leider Marijnissen heeft de regering om een reactie gevraagd op de recente rellen in Frankrijk. Ook wil hij weten of Nederland voldoende doet om dergelijke problemen hier te voorkomen. Marijnissen vreest dat wat nu in Parijs en andere Franse steden gebeurt ,,niet aan ons land voorbij zal gaan als de tijd daar is''.

Naar aanleiding van de antwoorden wil hij een debat met het kabinet. Het verontrust Marijnissen dat de regering weinig werk heeft gemaakt van de aanbevelingen van de commissie-Blok, die op initiatief van de SP het falende integratiebeleid onderzocht.

De rellen in Frankrijk laten volgens Marijnissen zien waartoe jarenlange verwijdering leidt. ,,Niks te verliezen hebben, zich buitengesloten voelen en gebrek aan perspectief op verbetering is de vierbaansweg waarlangs de escalatie plaatsvindt'', aldus de SP-leider, die vreest dat er ,,altijd ministers of andere vertegenwoordigers van het establishment [zijn] die olie op het vuur willen gooien door te gaan schelden of domme analyses te maken''.

Ook de Groep Wilders vreest voor het overslaan van de rellen. Anders dan de SP dringt Wilders aan op het staken van de immigratie van niet-westerse allochtonen en het starten van remigratie.

Minister Kamp (Defensie, VVD) laat zich in zijn internetdagboek ook uit over de Franse rellen. Volgens hem zijn de veelal uit Noord-Afrika afkomstige jongeren gefrustreerd over hun gebrek aan perspectief in de maatschappij. ,,De eerste, natuurlijke en noodzakelijke reactie op rellen is hard aanpakken van de veroorzakers'', aldus Kamp. ,,Maar de uiteindelijke oplossing moet komen van een andere reactie: extra inspanningen om de positie van immigranten te verbeteren. Dat laatste lukt naar mijn overtuiging alleen in combinatie met een streng toelatings- en uitzettingsbeleid.''

Minister Dekker (VROM, VVD) zei tegen het ANP dat er geen garantie bestaat dat onrust in Nederland zal uitblijven. ,,De problemen zijn niet exclusief Frans.''