Postbode kan vonnis vaak niet bezorgen

Duizenden gerechtelijke vonnissen waarbij verdachten bij verstek zijn veroordeeld, kunnen niet worden uitgevoerd omdat het onmogelijk is om het vonnis in persoon te overhandigen. Verdachten blijken niet op het eerder aangegeven adres te wonen of geven `niet thuis' als TPG Post voor de deur staat om het vonnis te overhandigen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

Het gaat daarbij om veroordelingen voor onder meer mishandeling, diefstal, openbare ordeverstoringen en verkeersdelicten. Uit cijfers van het openbaar ministerie over 2001 blijkt dat van het totale aantal vonnissen (190.000) na twee jaar zeven procent (11.900) niet kon worden uitgevoerd. Persoonlijke overhandiging van een verstekvonnis is nodig omdat dan pas de termijn voor het instellen van hoger beroep in werking treedt.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de werkwijze van TPG Post debet is aan het hoge aantal niet betekende vonnissen. TPG Post houdt het bij justitie aangegeven woonadres aan en komt meestal maar een keer, en dan ook nog tijdens kantooruren, aan de deur.

De meeste parketten van het openbaar ministerie ondernemen niets. Sommige parketten schakelen voor de betekening inmiddels de parketpolitie in of hebben speciale `betekeningsteams' geformeerd. Die zijn succesvoller dan TPG Post, zo wordt in het onderzoek vastgesteld. ,,Ze ondernemen meer pogingen, werken ook buiten kantooruren en gaan persoonsgerichter en vasthoudender te werk.''

Minister Donner (Justitie, CDA) wil de procedures voor verstekvonnissen verbeteren. De inzet van speciale politieteams moet het mogelijk maken om beter te anticiperen op mogelijk bedreigende situaties die zich op privé-adressen kunnen voordoen. Deze teams kunnen ook buiten kantooruren werken.