Nederlandse huisarts verdient het meest

Nederlandse huisartsen verdienen meer dan hun Europese collega's. Alleen Amerikaanse huisartsen hebben een nog hoger inkomen. Dat blijkt uit het rapport Health at a Glance 2005, waarin de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dertig zorgstelsels vergelijkt.

De Nederlandse huisartsen verdienden volgens de OESO in 2003 gemiddeld 113.147 dollar (tegen de huidige koers bijna 96.00 euro), terwijl een Tsjechische huisarts dat jaar gemiddeld 32.319 dollar verdiende. Een Amerikaanse huisarts verdiende volgens de OESO in 1999 gemiddeld 138.000 dollar.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt de OESO-conclusie ,,ongenuanceerd''. ,,Als je alleen kijkt naar het inkomen, dan is het waar. Maar Nederlandse huisartsen doen veel meer voor dat inkomen dan hun collega's. Zij hebben een langere werkdag, draaien nog steeds avond-, nacht- en weekenddiensten en hebben een veel uitgebreider takenpakket'', aldus een woordvoerder. De LHV noemt het onbegrijpelijk dat de OESO cijfers met elkaar vergelijkt uit verschillende jaren. Zo dateren de Nederlandse cijfers uit 2003 en de Amerikaanse uit 1999.

Eerder was al uit het OESO-rapport gelekt dat Nederlandse specialisten het hoogste inkomen ter wereld hebben. De Orde van Medisch Specialisten gelooft dat niet. Elders zouden ook niet-geregistreerde inkomsten bestaan.

De OESO noemt de zogenoemde numerus fixus van universteiten als een reden voor het hoge inkomen van artsen in Nederland. Daardoor is er een tekort aan medici op een aantal vakgebieden.