Kamer ruziet over schildersbusje

De Tweede Kamer discussieert over de fiscale behandeling van de auto van de zaak. Vooral over bestelbusjes met een grijs kenteken zijn de fracties het niet met elkaar eens.

De fiscale experts van de Tweede Kamer bogen zich deze week over het Belastingplan 2006. Voor het zoveelste jaar was er onenigheid over de fiscale bijtelling voor het gebruik van de auto van de zaak. De meningsverschillen spitsten zich toe op auto's met een grijs kenteken. Grijze kentekens gelden sinds de afschaffing vorig jaar voor particulieren alleen nog voor bedrijfsauto's, in hoofdzaak bestelbusjes.

Maar nadat de regeringspartijen onder zware druk van het midden- en kleinbedrijf vorig jaar het kabinet – dat het grijze kenteken volledig wilde schrappen – hadden gedwongen om het grijze kenteken voor bedrijfsbusjes te redden, hadden ze financiële dekking nodig.

Het geld, 100 miljoen euro, vond men in de bestrijding van fraude door de bijtelling van leaseauto's vanaf 2006 over te hevelen van de inkomstenbelasting (die werknemers zelf afhandelen) naar de loonbelasting (die de werkgevers inhouden).

Hiermee verhuist ook het bijhouden van privé gereden kilometers naar de werkgevers. Dit brengt extra administratie met zich mee voor werkgevers en heeft geleid tot protest van werkgeversorganisaties.

Voor berijders van leaseauto's met een `geel' kenteken heeft Wijn inmiddels een gebaar gemaakt. Ze kunnen bij de Belastingdienst een `verklaring van geen privé-gebruik' opvragen en die aan hun werkgever geven, waarmee de maandelijkse inhouding van de fiscale bijtelling wordt voorkomen. Werknemers moeten wel een rittenadministratie blijven bijhouden.

Voor berijders van bedrijfswagens met een `grijs' kenteken, die zijn uitgezonderd van de BPM-heffing op motorrijtuigen, houdt Wijn de bijtelling voor privé-gebruik in stand. De Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Crone (PvdA), die ook steun krijgt van Van As (LPF), hebben afzonderlijke voorstellen gedaan om deze bijtelling voor grijze kentekens aan te passen.

Maar hun plannen kunnen niet rekenen op steun van het CDA. Kamerlid De Nerée (CDA) waarschuwde dat er tussen het privé-gebruik van berijders met een `geel' en een `grijs' kenteken geen verschil in fiscale behandeling mag ontstaan.

Dezentjé Hamming lanceerde eerder deze week al een ,,radicale, revolutionaire aanpak''. Zij stelde voor de fiscale bijtelling bij grijze kentekens volledig te schrappen en de gederfde inkomsten te verrekenen door de motorrijtuigenbelasting voor auto's met een grijs kenteken te verhogen.

Na honende opmerkingen van Kamerlid Rouvoet (ChristenUnie) – vorig jaar had de VVD immers met de huidige, toen al bekritiseerde regeling ingestemd – erkende ze dat sprake was van ,,voortschrijdend inzicht''. Haar pleidooi voor een ,,grovere wetgeving'' bij de fiscale behandeling van grijzekentekenrijders kwam haar op een felle reactie van Crone te staan. ,,U slaat door naar de andere kant door alles vrij te laten'', zei Crone.

Hij voorspelde dat werkgevers aan hun werknemers op grote schaal luxe terreinwagens als auto van de zaak ter beschikking zouden gaan stellen omdat die immers onder een grijs kenteken gebracht kunnen worden en daarmee fiscaal onbelast zouden zijn. ,,Ik wil geen lek in de regeling'', zei Crone.

Zijn voorstel om uitsluitend de spreekwoordelijke `schildersbusjes' met alleen een voorbank te vrijwaren van de fiscale bijtelling lokte de reactie van Dezentjé uit dat zes bouwvakkers in een werkbusje dan nog steeds een rittenadministratie zouden moeten bijhouden.

,,Ik krijg grijze haren van het grijze kenteken'', verzuchtte Bakker (D66). Volgende week zal bij de plenaire behandeling van het Belastingplan blijken in hoeverre Wijn de verdeelde Kamer tegemoet zal komen.

    • Roel Janssen