Kamer: eigen onderzoek naar HSL-Zuid

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een eigen onderzoek naar de oorzaak van de problemen rond de HSL-Zuid. Regeringspartij VVD krijgt hiervoor steun van de PvdA en GroenLinks.

Het parlementair onderzoek moet voor het Tweede-Kamerlid Hofstra (VVD) antwoord geven op de vraag hoe het kan dat op 1 april 2007 als de hogesnelheidslijn (HSL) klaar is, geen snelle treinen beschikbaar zullen zijn. De Nederlandse Spoorwegen, de grootste aandeelhouder in exploitant High Speed Alliance (HSA), beschuldigen minister Peijs (Verkeer, CDA) ervan dat ze de Tweede Kamer verkeerde informatie geeft. NS heeft daarom een eigen rapportage opgesteld en dit rapport ter beschikking van het ministerie gesteld. Een woordvoerder van NS bevestigde dat die informatie ook bedoeld is voor de Kamerleden.

De Tweede Kamer debatteert morgen met minister Peijs over deze kwestie. Voor Hofstra is het ,,allerbelangrijkste nu dat er in april 2007 treinen gaan rijden''. Wat hij ,,het getrouwtrek'' tussen de minister en NS noemt, is een ,,parallelle kwestie'' die beter door een commissie kan worden onderzocht. Hofstra erkent dat er in zijn fractie ,,veel ongenoegen is over wat er allemaal gebeurt met dit dossier''.

Zijn collega Dijksma (PvdA) zal het voorstel om een eigen onderzoekscommissie in te stellen steunen. ,,Ik verwacht niet dat we morgen in het debat verder komen met deze minister'', aldus Dijksma. Zij noemt het ,,heel ernstig'' dat de minister zelf onderwerp is geworden in de ruzie en ,,daardoor niet meer boven de partijen staat''. Ook GroenLinks gaat akkoord met een onderzoek naar de oorzaak van wat woordvoerder Duyvendak al eerder ,,een gênante vertoning'' heeft genoemd.

De grootste regeringpartij, het CDA, heeft nog grote aarzeling. Kamerlid Van Hijum zegt: ,,Ik heb de indruk dat de minister ons goed informeert, maar ik laat me overtuigen door de feiten. Die moeten open en bloot op tafel.'' Een eigen onderzoek moet ,,enig nut hebben en dat zie ik nog niet''.

Eerder dit jaar heeft de exploitant High Speed Alliance van de hogesnelheidslijn minister Peijs laten weten niet op tijd over snelle treinen te kunnen beschikken. Dat zou onder meer komen doordat het ministerie te laat gegevens had verstrekt over het veiligheidssysteem. Peijs verwerpt die beschuldiging en legt de volledige verantwoordelijkheid bij de HSA en grootste aandeelhouder NS.