Bouw: lagere aftrek hypotheekrente

De overheid moet investeren in het opknappen van woningen in oude stadswijken en het geld dat hiervoor nodig is kan gevonden worden door aftopping van de aftrek van de hypotheekrente.

Dit zegt Elco Brinkman, de voorzitter van de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en voormalig politiek leider van het CDA, in een interview met de GDP dat dit weekeinde wordt gepubliceerd.

Volgens Brinkman moet het kabinet-Balkenende een begin maken met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Enkele weken geleden werd minister Pechthold (D66, Bestuurlijke Vernieuwing) nog gekapitteld door premier Balkenende (CDA) en andere bewindslieden nadat hij een kritische opmerking over de hypotheekrenteaftrek had gemaakt.

Brinkman stelt dat de de bouwsector geen nadelige gevolgen van een beperking van de hypotheekrenteaftrek zal ondervinden. Evenmin verwacht hij dat de woningmarkt zal instorten als het geld dat de overheid uitspaart, ingezet wordt voor investeringen in oude wijken. Vorig jaar kostte de subsidie op de hypotheekrente de schatkist 4,8 miljard euro. De regeringscoalitie houdt vast aan het hypotheekrenteregime, waar de oppositie deze wil herzien.

Brinkmans opmerkingen sluiten aan bij een steeds bredere groep instellingen die van het huidige systeem afwillen. Zo hebben de Nederlandse Vereniging van Banken, de Raad van Economische Adviseurs van de Tweede Kamer en De Nederlandse Bank bezwaren tegen het huidige stelsel geuit.