Bankfusies binnen EU makkelijker

De Europese Commissie wil bankfusies binnen de EU makkelijker maken. Het dagelijks bestuur van de Unie gaat concrete voorstellen ontwikkelen om overnames of fusies te vereenvoudigen.

Vooral de rol van nationale centrale banken zal kritisch tegen het licht worden gehouden. Er zal duidelijker worden omschreven op welke gronden zij een fusie of overname van een financiële instelling kunnen blokkeren.

Het probleem speelde onlangs toen de Nederlandse bank ABN Amro de Italiaanse bank Antonveneta wilde overnemen en daarbij op onduidelijke bezwaren van de Italiaanse Centrale bank stuitte. Later rezen er in Italië vraagtekens rondom de persoonlijke betrokkenheid van bankpresident Lazio. Juristen van de Europese commissie onderzoeken nog of Lazio buiten zijn boekje is gegaan. Europees Commissaris McGreevy (interne markt) liet gisteren op een persconferentie in Brussel blijken dat hij wel actie tegen Lazio zou willen ondernemen, maar zei eerst het juridisch advies te willen afwachten.

De Europese ministers van Financiën die gisteren eveneens in Brussel bijeen waren hebben hun steun uitgesproken voor het aangekondigde initiatief van de Commissie. Alleen vanuit Polen kwam een voorbehoud. Volgens de Nederlandse minister Zalm gaat het erom dat er straks heldere criteria komen, waarin bijvoorbeeld aangegeven wordt dat fusies niet tot een monopolie mogen leiden of het bankstelsel van een land in gevaar brengen. ,,Maar er mag niet gezegd worden: we hebben liever een Ierse dan een Nederlandse bank'', aldus Zalm.

Het is de bedoeling dat de Europese Commissie toetsende bevoegdheden krijgt. Dat wil zeggen dat banken bij het dagelijks bestuur in beroep kunnen gaan als zij menen dat een fusie of overnamen op oneigenlijke gronden wordt geweigerd.

Uit een onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat het fusieproces binnen de Unie tussen de financiële instellingen veel minder snel verloopt dan in overige bedrijfssectoren. ,,Gegeven de groeiende concurrentie in de wereld kunnen we ons niet langer 25 middelgrote markten met tweede divisie kampioenen veroorloven'', zei commissaris McGreevy gisteren.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Bankfusies binnen EU makkelijker (9 november, pagina 17) is sprake van de Italiaanse bankpresident Lazio. Hij heet Fazio.