Vragen

Het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer zou vandaag niet plaatsvinden wegens een gebrek aan vragen. Het komt zeer zelden voor dat de Tweede Kamer deze gelegenheid om vragen te stellen aan het kabinet over actuele kwesties laat schieten.

Volgens een woordvoerder van de Kamer waren er wel enkele vragen ingediend maar die zijn ofwel weer ingetrokken of door het presidium afgewezen omdat ze niet relevant werden geacht. Overigens is ook de wekelijkse stemming over ingediende moties en wetsvoorstellen vandaag afgeblazen, omdat enkele Kamerleden bij de herdenking van de Schipholbrand van 27 oktober wilden zijn. Premier Balkenende zei in het weekend nog dat de Tweede Kamer te vaak spoeddebatten houdt over actuele kwesties.