`Veel te laat begonnen met campagne Europese Grondwet'

Het kabinet is te laat begonnen aan de campagne voor de Europese Grondwet. Bovendien zijn de ministers er niet in geslaagd een gesloten front te vormen.

Deze kritiek uit projectleider Jan Goeijenbier van de grondwetcampagne in een ,,persoonlijke evaluatie'' die staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanuit het kabinet is altijd ontkend dat men te laat is begonnen. Zo verklaarde minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) zes weken voor het referendum dat er geen reden was de campagne te vervroegen. Drie à vier weken waren genoeg, aldus Bot toen.

Goeijenbier schrijft in zijn evaluatie: ,,Drie weken zijn de maat voor een verkiezingscampagne. Deze campagne-opgave was van een totaal andere orde. Geen, althans nauwelijks partijpolitieke discussie. Eén onderwerp, verwoord door één kabinet. Dat vraagt om een totaal gesloten front, begrip voor onbegrip en scepsis en vooral om in een bepalend stadium als eerste de toon te kunnen zetten. Dat is niet gebeurd en dat maakt het resultaat professioneel gezien onbevredigend.''

www.nrc.nl: weblog Europa