Strijd tegen absolute Allah is geboden

De basis van iedere discussie over de plaats van de islam in een democratische samenleving moet het principe van gelijke behandeling zijn, schreef Paul Scheffer vorige week op deze pagina. Dat betekent: aanscherping van de scheiding tussen kerk en staat en de plicht voor moslims om ongelovigen en kritische leden in eigen kring dezelfde vrijheid te geven die zij nu terecht als groep opeisen. Dit stuk heeft veel reacties opgeroepen. Volgens Ayaan Hirsi Ali is Scheffers vertrouwen op een hervorming binnen de islam misplaatst – gelukkig leert Hirsi Ali ons wat de ware islam is, zegt Robbert Woltering. Onder hun stukken meer bijdragen aan de discussie over kerk en staat.

www.nrc.nl/opinie artikel Paul Scheffer

Met de aanslagen van 11 september 2001 werd de zoveelste fase ingeluid in de eeuwige strijd tussen ideeën. Tegenover elkaar staan het idee van individuele vrijheid en het idee van een kant en klaar collectief paradijs dat in feite een dictatuur is. Na het nationaal-socialisme en het communisme, is het nu de beurt aan de islam om voor totalitaire verleider te spelen. Het idee van een islamitisch kalifaat dat de hele wereld regeert, is altijd sterk aanwezig geweest in de islam.

Onder degenen die deze dreiging zien, zijn mensen die pleiten voor een vrijzinnige of Europese islam. Dat is een islam die de aspecten van het geloof die niet stroken met de westerse democratie, achter zich heeft gelaten. Orthodoxie mag, maar het bevel van Allah dat je de kop van degene die de profeet beledigt, afhakt, mag niet. Je mag in de koran lezen dat een heilige oorlog tegen de ongelovigen één van de belangrijkste plichten is, maar die plicht moet je verzaken. Sterker nog, je wordt geacht het gezag van de ongelovige te aanvaarden. Dit heet vrijzinnigheid.

Je kunt nog een stap verder gaan, zoals de christenen. Een vrijzinnige moslim kan een selectie maken uit de koranverzen die hem het beste bevallen. Hij kan zeggen dat sommige verzen geschreven zijn in een andere tijd en dus niet langer van toepassing zijn op ons. Wat je dan krijgt, is een sterk verdunde islam.Een warm pleitbezorger van zo'n islam is Paul Scheffer.

Er zijn verscheidene obstakels die zo'n islam in de weg zitten.

Allereerst dat de moslim totaal onderworpen is aan God. De koran is niet, zoals de bijbel, door mensen geschreven, maar door God zelf. Als moslims dat woord van God anders dan letterlijk uitleggen, ontstaat een crisis in hun verhouding tot God. Moslims moeten een ontwikkeling doormaken van onderworpenheid aan God naar dialoog met God. Die moet worden afgerond voor we naar een Europese islam kunnen.

Verder mag de moslim geen afstand mag nemen van de profeet Mohammed. Hij moet de profeet absoluut navolgen. Als ik zeg dat Mohammed een pedofiel was, dan ontstaat er meteen een crisis binnen het moslimindividu: enerzijds kan hij het niet ontkennen, maar anderzijds is het blasfemie. Dat doet pijn, die wordt vertaald in het gevoel slachtoffer te zijn.

Het derde obstakel is dat de islam geen centraal gezag kent dat het geloof interpreteert en aanpast aan de tijd. Dat heeft de profeet uitgesloten. Hij was te veel een machtswellusteling om na te denken over de toekomst van het rijk dat hij zou achterlaten.

Goedwillende westerlingen als Scheffer laten zich gemakkelijk misleiden. Als ze moslims zien die zich niet aan alle regels van de islam houden, denken ze: hé, daar heb je vrijzinnige moslims!

Maar dat is niet zo. Op een later tijdstip in hun leven, zullen ze zich alsnog aan de regels gaan houden. Ze veranderen van niet-praktiserende in praktiserende moslims. Nu veel praktiserende moslims gevoelig zijn voor de retoriek van het beloofde kalifaat, kunnen ze zelfs gemakkelijk praktiserende fundamentalisten worden.

Westerlingen denken in een lineaire ontwikkeling van orthodoxie naar vrijzinnigheid. In een moslima met een naveltruitje en een rappende Ali B. zien zij moslims die de orthodoxie achter zich hebben gelaten. Maar die moslima en die rapper hebben de orthodoxie juist nog voor zich. Ze hebben de strijd met de orthodoxie uitgesteld.

Moslims zullen alleen onze kant kiezen als we ze ervan overtuigen om de strijd aan te gaan met de absolute Allah en de absolute Mohammed. Dat is een strijd die de christenen al gestreden hebben. We moeten de pijn van de moslims zien en hen voorhouden dat ze die strijd moeten aangaan. En daarvoor is het noodzakelijk dat we de dingen bij de naam noemen.

Ayaan Hirsi Ali is lid van de Tweede Kamer en maakt deel uit van de VVD-fractie.

    • Ayaan Hirsi Ali