Sta stil bij de identiteit van allochtonen

Paul Scheffer analyseert de problematische verhouding tussen de islam en onze samenleving. Hij stelt dat elk geloof van iedereen is in de zin dat we er een mening over kunnen hebben en die ook vrijelijk mogen uiten. Het valt op dat opinieleiders, intellectuelen en kunstenaars wel reflecteren over problemen in ons land maar níet over hun eigen uitspraken, films en ander producten. Men vergeet systematisch te analyseren welke functie en betekenis een religieuze overtuiging voor deze mensen heeft in het handhaven van hun precair psychologisch evenwicht en in het stabiliseren van hun identiteit. Onze vaderlandse intellectuelen dragen meer bij indien ze niet blindvaren op het subjectivistische principe van vrije meningsuiting maar hun capaciteiten inzetten voor het helpen oplossen van deze problemen, bijvoorbeeld door na te denken over de identiteit van deze groepen Nederlanders. De psycholoog Erikson heeft ons geleerd dat identiteit niet van binnenuit, maar van buitenaf moet komen. Hoe reiken we grote groepen allochtonen een zodanige identiteit aan dat ze zich in plaats van gefrustreerd, ontspannen gaan voelen?