Onderzoek IND naar melden aan buitenland

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een intern onderzoek begonnen naar de mogelijke verstrekking van informatie van teruggestuurde asielzoekers aan landen van herkomst. Dat heeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) vanmorgen aangekondigd in schriftelijke antwoorden op vragen van Kamerleden van zeven fracties. Eerder gaf de minister al opdracht aan een commissie onder leiding van oud-burgemeester Havermans van Den Haag om de gang van zaken rond Congolese asielzoekers te onderzoeken. Landen mogen, op grond van internationale verdragen, bij terugkeer van vreemdelingen nooit melden dat het om oud-asielzoekers gaat, omdat zij dan gevaar lopen.