Mohammed B. zal blij zijn met Hirsi Ali

De basis van iedere discussie over de plaats van de islam in een democratische samenleving moet het principe van gelijke behandeling zijn, schreef Paul Scheffer vorige week op deze pagina. Dat betekent: aanscherping van de scheiding tussen kerk en staat en de plicht voor moslims om ongelovigen en kritische leden in eigen kring dezelfde vrijheid te geven die zij nu terecht als groep opeisen. Dit stuk heeft veel reacties opgeroepen. Volgens Ayaan Hirsi Ali is Scheffers vertrouwen op een hervorming binnen de islam misplaatst – gelukkig leert Hirsi Ali ons wat de ware islam is, zegt Robbert Woltering. Onder hun stukken meer bijdragen aan de discussie over kerk en staat.

www.nrc.nl/opinie artikel Paul Scheffer

Al sinds de dood van Mohammed in 632 leven moslims in onzekerheid over hoe te leven. Onderlinge heibel viel de gelovigen al snel ten deel. Over één ding is men het wel eens geworden, namelijk dat de verzameling heilige uitspraken die Mohammed deed, ofwel `de koran', het woord van God is.

Eeuwen later werden echter ook de uitspraken van Mohammed zelf (dus niet die, die hem door God waren ingefluisterd) in bundels samengebracht, alsmede zijn daden en gewoontes. Die verzamelbundels kennen we als de overleveringen van de profeet.

Nu wil het probleem dat de koran nooit een makkelijk boek is geweest. Het Arabisch dat we erin aantreffen is stilistisch en qua vocabulaire uniek. Uit cultuurhistorisch oogpunt is dat fascinerend, maar voor theologen betekent het vooral veel werk. Dat werk komt dus ook nooit af, en misschien was dat wel de bedoeling.

Wat de overleveringen betreft zijn we nog veel verder van huis. In de islamitische theologie heeft men al snel ingezien dat er nogal wat twijfelachtige beweringen zijn gedaan omtrent Mohammeds gedragingen.

Zo hebben we de overleveraar Abu Hurayra, die bekendstond om zijn obsessieve liefde voor katten (zijn naam betekent `Vader van het poesje'). Precies deze Abu Hurayra is de bron voor de verhalen over Mohammeds overdreven liefde voor katten.

Kortom, de overleveringen zijn geen onverdeelde zegen gebleken in het verduidelijken van de ware leer van de islam. En zo mag men ervan uitgaan dat islamitische theologen tot in eeuwigheid werk hebben.

Of is het Antwoord gevonden? Naar het schijnt is de Ware Islam onlangs onthuld.Nota bene in de Tweede Kamer in Den Haag kwam de queeste tot een verrassende apotheose toen een parlementariër beweerde de Ware Leer van de Zuivere Islam te hebben ontdekt!

Alsof het een waarheid als een koe betrof, liet VVD-Kamerlid Hirsi Ali weten: ,,De ware leer van de zuivere islam, zoals die is neergelegd in de koran en de overleveringen van de profeet Mohammed, roept gelovigen op om gewelddadige actie te ondernemen tegenover ongelovigen, afvalligen en bijvoorbeeld homoseksuelen, terwijl een vrouwonvriendelijke houding als standaard wordt aangegeven.''

In de islamitische wereld zal dit inslaan als een bom. Er waren al wel mensen die dit zeiden, maar dat waren doorgaans niet de meest betrouwbare types. De meeste moslims denken daarom nog altijd dat het door de islam verboden is om links en rechts ongelovigen te doden.

Velen hopen dat die theologen gelijk hebben, die zeggen dat de Ware, Zuivere Islam vrouwen gelijke rechten geeft. Er zijn allerlei islamitische geleerden die de doodstraf voor afvalligen en homo's niet in overeenstemming met de Zuivere Islam achten. Die staan nu mooi te kijk!

Deze grote ontdekking zal grote gevolgen gaan hebben. Welke moslim wil immers de onware islam aanhangen, nu de Ware Islam bekend is geworden? Alleen de Ware Islam brengt het zielenheil.

We mogen dus aannemen dat moslims massaal zullen overstappen op deze Ware Islam. De Theo van Goghs zullen weldra niet te tellen zijn, maar dan zal de overheid optreden.

Aan moslims is dan de keus: óf men kiest plechtig voor de onware islam (of een ander pad waarvan zij menen dat het naar het hellevuur leidt), óf men neemt een enkeltje Midden-Oosten. Mohammed B. zal wel opgetogen zijn, maar wat een teleurstelling voor al die mensen die dachten dat moslims en niet-moslims vredig mochten samenleven.

Robbert Woltering is als Arabist verbonden aan het International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) in Leiden en is redacteur van ZemZem, tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam.