Laat integratie moslims niet op haar beloop

Paul Scheffer geeft een positief beeld van de integratie van `de' islam in Nederland. Dat is merkwaardig omdat hij zelf hindernissen bij de moslims signaleert. Het is bedroevend dat Scheffer er mee akkoord gaat dat we nog tien of twintig jaar geduld moeten hebben. En we moeten er dan ook nog rekening mee houden dat integratie van de islam in een democratisch Nederland mislukt. Juist wegens de hobbels die Scheffer zelf noemt, kan de integratie niet op haar beloop gelaten worden.

Aan de drie eisen, die Scheffer stelt, voldoet de Nederlandse rechtsstaat al: verwerping van discriminatie, van geweld en moord en van eigen richting. Als de Nederlandse moslims dit aanvaarden, moet het voor hen een kleinigheid zijn om alle voorschriften, die daartoe aanzetten, in de koran en alle andere heilige geschriften uit te sluiten. Ze zouden daarmee de hele islamitische wereld en de wereldvrede een dienst bewijzen. Maar discussie daarover laten ze liever over aan de niet-moslims. Zij rekenen erop, dat hun aandeel in de bevolking zal toenemen, en hun politieke gewicht zo groot wordt, dat zij acceptatie van hun levenswijzen kunnen afdwingen.

Scheffer ziet nog iets over het hoofd; de nationale/etnische achtergrond. Moslims in Nederland zijn voornamelijk georganiseerd langs lijnen van landen van herkomst. Ze worden afzonderlijk gebonden door culturele achtergronden en politieke en andere beïnvloeding uit het land van herkomst. De nabijheid van de herkomstlanden Turkije en Marokko maakt dat een sterke beïnvloeding uit die landen mogelijk blijft, alsmede een voortzetting van de instroom, onder andere via de zogenoemde gezinshereniging.